Ga naar hoofdinhoud

U hebt een factuur ontvangen omdat u in het ziekenhuis bent geweest voor een onderzoek en/of behandeling. Deze factuur omvat de kosten van de totale behandeling: van het eerste consult of onderzoek tot en met de laatste controle.
Afhankelijk van de duur en soort van de behandeling, kunt u één of meerdere facturen ontvangen.

DBC-zorgproducten

DBC-zorgproducten die vanaf 1 januari 2015 worden geopend, hebben één tarief. Dat wil zeggen dat het ziekenhuis alle behandelkosten declareert en vervolgens zelf beslist hoe zij die inkomsten aanwendt.
Het tarief van een DBC-zorgproduct was tot januari 2015 opgedeeld in een kostencomponent en een honorariumcomponent.
Het kostencomponent dekt de ziekenhuiskosten en de kosten van het ondersteunende personeel.
Het honorariumdeel is de vergoeding voor de medisch specialisten.

Kijk meer informatie op de pagina: Financiering ziekenhuiszorg.

Voorbeeld nota

Klik hier voor een voorbeeldfactuur en lees hieronder de uitleg.