Ga naar hoofdinhoud

Een budgetpolis is een zorgverzekering, waarbij de zorgverzekeraar de kosten betaalt van behandelingen door zorgverleners waarmee een contract is afgesloten. In de regel zijn dat de meeste zorgverleners zoals de reguliere ziekenhuizen, artsen, therapeuten en apotheken. Een budgetpolis wordt in sommige gevallen ook wel een selectiefpolis genoemd.

Het verschil tussen een ‘normale’ polis en een budgetpolis is, dat bij een budgetpolis het aantal zorgverleners voor planbare zorg beperkter is. Soms gaat het om een beperkt aantal behandelingen, bij een beperkt aantal ziekenhuizen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan moet u in het geval van planbare zorg bijbetalen.
Meer informatie kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

U krijgt 100% vergoed in elk ziekenhuis in Nederland voor:

  • Spoedeisende hulp;
  • Zorg voor kinderen jonger dan 18 jaar;
  • Erfelijkheidsonderzoek;
  • Bevalling in het ziekenhuis met een medische noodzaak;
  • Vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF).

Bekijk voor de actuele vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Zuyderland heeft dit jaar geen contract gesloten met de Gewoon ZEKUR polis van Univé, de Principe Polis Budget van Pro Life, de Basis Budget polis van Zilveren Kruis en de ZieZo Selectief polis van Zilveren Kruis. Heeft u een van deze polissen, dan dient u een deel van de kosten zelf te betalen (20% tot 30% van het gemiddelde marktconforme tarief, de zogenaamde eigen bijdrage – vraag dit na bij uw verzekeraar).

Bij de Gewoon ZEKUR polis van Univé ontvangt u van Zuyderland de rekening met de zogenaamde passantenprijs (dat is de prijs voor niet-gecontracteerde zorg). Deze passantenprijzen kunt u vinden op de pagina: Passantentarieven.

U moet de rekening allereerst volledig betalen aan Zuyderland. Vervolgens kunt u die rekening indienen bij uw zorgverzekeraar, om de ziekenhuiskosten (gedeeltelijk) vergoed te krijgen.

Indien u bij Zilveren Kruis bent aangesloten voor de Basis Budget polis of de ZieZo Selectief polis, of bij Pro Life bent aangesloten voor de Principe Polis Budget, dan ontvangt u alleen een rekening voor het bedrag dat niet vergoed wordt door uw verzekeraar.

Naast de eigen bijdrage zoals hierboven beschreven, geldt ook altijd het eigen risico voor ziekenhuiszorg.