Ga naar hoofdinhoud

Meld u aan voor ons digitale klantenpanel!

De beste zorg, zo thuis mogelijk?
Die bepaalt u!

Zuyderland Medisch Centrum heeft als missie om ‘de beste zorg, zo thuis mogelijk’ aan te bieden. Dat betekent dat wij er alles aan willen doen om onze zorg zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften en wensen van onze patiënten, hun naasten en onze bezoekers. Daarvoor hebben we u hard nodig!

Wat ‘de beste zorg’ inhoudt en hoe wij daar als Zuyderland invulling aan kunnen geven, bepalen wij sámen met u. Wilt u meedenken over de toekomst van onze zorg? Meld u dan aan voor ons digitale klantenpanel!

Als lid van ons klantenpanel benaderen we u gemiddeld 4 keer per jaar om deel te nemen aan een online onderzoek naar uw ervaringen en meningen. Uiteraard is meedoen aan deze onderzoeken áltijd geheel vrijblijvend en verwerken wij alle gegevens anoniem. U bent dus nooit verplicht de vragenlijsten in te vullen. De onderwerpen die we in de vragenlijsten onderzoeken, kunnen heel uiteenlopend zijn: van uw ervaringen met wachttijden op de poliklinieken, tot uw mening over de faciliteiten en voorzieningen in onze gebouwen of onze bezoektijden.

Natuurlijk gaan wij met deze informatie aan de slag! Alle ervaringen en meningen die we verzamelen via het klantenpanel, worden besproken met de Cliëntenraad, de Bestuursraad en de betrokken afdelingen. Op die manier kunnen wij, aan de hand van uw input, concrete verbeteringen en veranderingen doorvoeren. Wij koppelen na elk onderzoek de resultaten naar u terug én uiteraard kunt u onze ontwikkelingen ook op de voet volgen op onze website en sociale media!

Geïnteresseerd? U kunt zich hier aanmelden!

Hebt u vragen over ons klantenpanel?
Dan kunt u contact opnemen met team persoonsgerichte zorg:
persoonsgerichtezorg@zuyderland.nl

Geïnteresseerd?

Meld u hier aan!