Ga naar hoofdinhoud

Gespecialiseerde Thuisbegeleiding

Contact

Voor meer informatie kunt u ons telefonisch bereiken via:

088 – 11 84 592

088 – 11 84 592

Ondersteuning bieden aan mensen die de grip op het leven kwijt zijn. Dat is in een notendop wat de specialisten van de Gespecialiseerde Thuisbegeleiding (GTB) doen.

Zuyderland Thuiszorg heeft drie gespecialiseerde teams die garant staan voor psychische begeleiding in de thuissituatie. Dat doen zij voor alle leeftijdsgroepen. Daarbij gaat het om gerichte ondersteuning.

Zo begeleidt het team Psychogeriatrie ouderen die kampen met dementie, CVA of bijvoorbeeld een psychische diagnose. Zij krijgen hulp bij het structureren van hun dagelijks leven en het behoud van regie op het eigen leven.

Het team Psychiatrie richt zich voornamelijk op volwassenen die extra begeleiding thuis nodig hebben. Bijvoorbeeld als gevolg van een psychische stoornis, verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking.

Het team Multiproblem/Jeugd  is deskundig op het gebied van verstoorde of complexe gezinssituaties. In deze gezinnen begeleiden onze medewerkers kinderen/ jongeren én ouders bij het structureren van hun dagindeling, schoolactiviteiten of andere opvoedkundige vraagstukken.

Zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid vormt de rode draad bij alle begeleiding die GTB biedt. De begeleiding kan tijdelijk of langdurig zijn. Samen met betrokken familieleden en mantelzorgers streven we er naar om cliënten zo lang en comfortabel mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving te laten wonen. Onze medewerkers kijken daarbij altijd naar wat er wél nog kan. Ze gaan uit van de eigen kracht, de kwaliteiten en talenten van een cliënt.

Financiering
Om alle cliënten optimaal van dienst te kunnen zijn, werkt de Gespecialiseerde Thuisbegeleiding nauw samen met gemeenten en andere doorverwijzers. GTB voor mensen met dementie of met een psychische aandoening wordt geïndiceerd vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente waar de cliënt woont. GTB voor jongeren tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de Jeugdwet nadat deze begeleiding is ingezet op initiatief van de behandelend huisarts of een andere doorverwijzer zoals Centrum voor Jeugd en Gezin of Partners in welzijn. Bij begeleiding die vanuit de WMO of WLZ wordt toegewezen, kan mogelijk een eigen bijdrage gelden. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen en vermogen van een cliënt.

Contact

Voor meer informatie kunt u ons telefonisch bereiken via:

088 – 11 84 592

088 – 11 84 592

Of mail naar: begeleidingindividueel@
zuyderlandthuiszorg.nl

De gespecialiseerde thuisbegeleiding van Zuyderland werkt in de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg