Ga naar hoofdinhoud

Accreditaties en keurmerken

In Zuyderland Medisch Centrum werken wij voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening.

Als organisatie streven wij ernaar om de (zorg)processen zo in te richten dat deze tot verantwoorde zorg leiden.

Interne audits

Wij toetsen onszelf hierop door het houden van zogeheten interne audits. Een interne audit is een toetsing van het kwaliteitssysteem op onderdelen, uitgevoerd door medewerkers van de eigen organisatie. Het doel van een interne audit is tweeledig: zicht krijgen op de stand van zaken rond het kwaliteitssysteem én medewerkers actief betrekken bij kwaliteit.

Externe audits en accreditaties

Ook door externe instanties worden wij, vaak meerdere keren per jaar, getoetst op de door ons geleverde kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Aan de hand van deze toetsing kunnen kwaliteitscertificaten en accreditaties worden behaald. Zuyderland beschikt over een aantal accreditaties. Met deze kwaliteitscertificaten wordt adequate en veilige zorgverlening aangetoond.

Certificaten of keurmerken

Naast accreditaties beschikt Zuyderland nog over een beperkt aantal keurmerken. Zuyderland volgt het landelijke advies om deelname aan keurmerken zoveel mogelijk te beperken (met name vanwege hoge administratieve lasten en lage onderscheidendheid). Zuyderland vindt het leveren van kwalitatief goede, veilige en persoonsgerichte zorg het allerbelangrijkst. Om dit te realiseren worden patiëntervaringen en kwaliteitsindicatoren worden gebruikt om de geleverde te monitoren en te verbeteren. Daarnaast wordt de patiënt nauw betrokken bij het inrichten van zorgprocessen. Goede zorg hoeft daarbij niet altijd aangetoond te worden met een keurmerk als dit ten koste gaat van de aandacht en focus.

Hieronder vindt u een overzicht van de certificaten en keurmerken die Zuyderland bezit.