Ga naar hoofdinhoud

Zorg aanvragen

Thuiszorg Algemeen

Om voor thuiszorg (persoonlijke verzorging of verpleging) in aanmerking te komen, heeft u een indicatie van de wijkverpleegkundige nodig. De wijkverpleegkundige kan bepalen wat u aan zorg nodig heeft.  Wijkverpleging maakt deel uit van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor is geen eigen bijdrage verschuldigd en het eigen risico is hierop niet van toepassing. Informeert u bij uw zorgverzekeraar op welke vergoedingen van zorg u (nog) recht heeft.

Als u een indicatie hebt voor zorg in een zorginstelling WLZ (Wet Langdurige Zorg) en op de wachtlijst staat, kan Zuyderland Thuiszorg de zorg bij u thuis leveren. De wijkverpleegkundige kan u hierbij verder helpen. Als u na een ziekenhuisopname naar huis gaat en verpleging thuis in opdracht van een medisch specialist nodig hebt in de vorm van MSVT (Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie) kan Zuyderland Thuiszorg deze zorg bieden. De specialist verleent hiertoe de opdracht.

Voor begeleiding voor mensen met psychische aandoeningen of ondersteuning bij het voeren van de huishouding, wordt de indicatie gesteld door de afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning ) van de gemeente waar u woont.

Persoonlijke verzorging en ondersteuning voor jeugd tot 18 jaar valt onder de Jeugdhulp van uw eigen gemeente.

Zuyderland Thuiszorg kent geen wachtlijst of wachttijd voor het leveren van thuiszorg. Hebt u zorg thuis nodig, dan kunt  u die zorg bij Zuyderland altijd  krijgen.

Als u zorg of hulp krijgt toegekend vanuit de WMO of de WLZ, moet u een eigen bijdrage betalen. Deze bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en uw eigen vermogen. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie kantoor (CAK). Op de site van CAK is te berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn.

Meer weten? Ga naar www.regelhulp.nl