Ga naar hoofdinhoud
Rechten en plichten

Als patiënt heeftt u een aantal rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in:

  • de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
  • de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
  • de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf 25 mei 2018 vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
De belangrijkste onderdelen vindt u hieronder op een rij: