Ga naar hoofdinhoud

Kennis- & InformatieCentrum

Het Kennis- & InformatieCentrum (KIC) levert informatie- en literatuurdiensten voor wetenschappelijk onderzoek, opleidingen en patiëntenzorg.

De digitale bibliotheek geeft toegang tot medische en verpleegkundige literatuur en databanken. De informatiespecialisten begeleiden bij het literatuuronderzoek en geven training in het gebruik van diverse databanken zoals PubMed en PsycInfo. Ook bieden zij ondersteuning aan bij EBM en EBP. De Zuyderland publicaties kunnen via de Repository worden geraadpleegd.