Ga naar hoofdinhoud

Jaarlijks wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het sterftecijfer (Hospital Standardised Mortality Ratio [HSMR]) voor de Nederlandse ziekenhuizen berekend op basis van medisch- administratieve gegevens die ziekenhuizen aanleveren. De HSMR van Zuyderland Medisch Centrum  over 2019 is vastgesteld op 106, waarmee het niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.  Het is berekend over 44.178 opgenomen patiënten, van wie er 1124 in het ziekenhuis zijn overleden.

De HSMR is een uitkomstmaat die het aantal overleden patiënten in een ziekenhuis vergelijkt met de landelijk gemiddelde ziekenhuissterfte, rekening houdend met een aantal patiëntkenmerken zoals leeftijd, zwaarteklasse hoofddiagnose, nevendiagnosen en opnamen. Landelijk gezien is de HSMR 100. Behalve de HSMR worden ook de SMR’s (Standardised Mortality Ratio’s) berekend. De SMR geeft net als de HSMR aan hoe hoog de sterfte in een ziekenhuis is, vergeleken met het landelijk gemiddelde, maar dan voor een bepaalde diagnosegroep of patiëntencategorie. Enkele voorbeelden van zo’n diagnosegroep is heupfractuur, pneumonie en borstkanker. In tabel 4.11 en bijlage B van het HSMR rapport is te zien dat er in het jaar 2019 slechts één hoofdcluster verhoogd is (Nieuwvormingen). Bij nadere bestudering (tabel B2) blijkt dat er in de diagnosegroep ‘Kanker van rectum en anus’ meer patiënten zijn overleden dan verwacht. In het hoofdcluster ‘Ziekten van bloed en bloedvormende organen’ en de diagnosegroep ‘Overige aandoeningen van de onderste luchtwegen’ zijn juist minder patiënten overleden dan verwacht.

2017-2019

Het CBS publiceert naast de cijfers over één verslagjaar ook de HSMR over een periode van drie jaar. Voor de jaren 2017-2019 is de HSMR van Zuyderland Medisch Centrum vastgesteld op 101, waarmee het ziekenhuis niet significant verschilt van het landelijk gemiddelde. Berekend over deze jaren zijn de diagnoseclusters ‘Infectieziekten en parasitaire aandoeningen’ en ‘Nieuwvormingen’ significant verhoogd, zo ook de SMR ‘Hartklepaandoeningen’ (tabel 4.10, 4.11 en 4.13 en bijlage C van het HSMR rapport). Dat betekent dat er in deze groepen meer patiënten zijn overleden dan verwacht. In het diagnosecluster ‘Aandoeningen ontstaan in perinatale periode’ en de diagnosegroep ‘COPD en bronchiëctasie’ zijn minder mensen overleden dan verwacht.

Dossieranalyse

De dossiers van alle patiënten die in Zuyderland Medisch Centrum overlijden, worden bestudeerd om eventuele tekortkomingen in de zorg op te sporen en te leren van de geleverde zorg. In 2019 werden derhalve van alle overleden patiënten circa 35 dossiers met de vakgroepen besproken om breed van te kunnen leren.
Uit de analyses is verder gebleken dat de kwaliteit van de zorg niet in het geding is.

Bekijk hier het HSMR rapport Zuyderland Medisch Centrum 2017-2019 en de samenvattende cijfers van 2017-2019