Ga naar hoofdinhoud

Verwijsbrief noodzakelijk

Voor elke afspraak met een medisch specialist heeft u of uw kind een geldige verwijsbrief nodig. Een geldige verwijsbrief is nodig om uw zorgkosten vergoed te krijgen.

In de meeste gevallen verwijst uw huisarts u door naar het ziekenhuis, maar ook andere zorgverleners of medisch specialisten kunnen u doorverwijzen. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar.

Houd er rekening mee dat:
  • Een verwijsbrief alleen geldig is als de datum van de verwijsbrief voorafgaand of gelijk is aan de datum van de eerste afspraak in het ziekenhuis.
  • U een nieuwe verwijzing nodig hebt als u medisch uitbehandeld bent of als het onduidelijk is of u nog moet terugkomen.
  • U voor een second opinion een verwijzing nodig hebt.

Voor vervolgafspraken bij hetzelfde specialisme hebt u geen nieuwe verwijzing nodig.

Bezoekt u een specialist in het ziekenhuis zónder een verwijzing, dan wordt de geleverde zorg niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Het ziekenhuis stuurt u dan achteraf een rekening. Zorg dus altijd dat u van uw huisarts (of andere verwijzer) een brief of een zogenaamd patiëntbericht (Zorgdomein) meekrijgt.

Wilt u zonder geldige verwijsbrief toch behandeld worden, bekijk dan de passantenprijslijst voor een prijsindicatie.

Spoed

Als u met spoed in het ziekenhuis komt, is een verwijzing niet nodig.
Voor zaken die minder urgent zijn, gaat u naar de huisarts of de huisartsenpost.

Meer informatie over inschrijven, kunt u terugvinden bij: Opname in ziekenhuis