Ga naar hoofdinhoud
Wat ziet u op uw rekening?

Behandelingen worden met een administratieve code in rekening gebracht: de Diagnose Behandel Combinaties. Deze zogenaamde DBC-prestatiecode geeft de kosten van uw diagnose, behandeling en nazorg weer, de zogeheten ‘DBC-zorgproducten’. Dit zijn eigenlijk pakketten zorg die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling. Er zijn ruim 4500 DBC’s met elk een eigen prijs.

Hoe zit dat?

Bij de meeste zorgproducten is vooraf door het ziekenhuis bekeken welke activiteiten gemiddeld plaatsvinden bij de behandeling. Vervolgens worden op basis hiervan prijsafspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Ieder jaar opnieuw wordt afgesproken welk tarief het ziekenhuis in rekening mag brengen voor de geleverde zorg, behorende bij het zorgproduct. Daarnaast is voor een aantal behandelingen landelijk een vast tarief bepaald door de overheid.

Afhankelijk van de soort behandeling die u ondergaat – poliklinisch, dagbehandeling, opname en/of operatie – kan de prijs verschillen. Ook is de prijs afhankelijk van of er een aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld een CT-scan) plaatsvindt.

Hoe kan ik mijn rekening controleren?

U kunt in drie stappen uw rekening controleren:

Stap 1:

Bekijk de declaratiecode of zorgproductcode op uw rekening of vergoedingenoverzicht. De declaratiecode is een code van zes tekens, bijvoorbeeld ’15D058′, de DBC-zorgproductcode bestaat uit negen cijfers. U heeft aan één van beide codes genoeg om het juiste tarief te vinden. Deze codes vindt u terug op de nota van het ziekenhuis. U kunt uw ziekenhuis of verzekeraar hier naar vragen.

Stap 2:

Zoek de prijs die hoort bij de codes. Gaat uw rekening over een behandeling die is begonnen op of na 1 januari 2012? Dan kunt u met de DBC-zorgproducten tariefapplicatie de juiste informatie vinden. Dit doet u door in de applicatie te zoeken op uw declaratie- of zorgproductcode.

Stap 3:

Vraag uw zorgverzekeraar naar de prijs die is afgesproken met uw zorgaanbieder.
Begint de declaratiecode met het getal 15 of 17? Dan heeft u zorg gekregen waar geen vaste prijzen voor gelden, uit het zogenoemde b-segment. Uw zorgverzekeraar heeft over deze prijs onderhandeld met zorgaanbieders. Of er een prijs is afgesproken, die u kunt navragen bij uw zorgverzekeraar.

Budgetpolis: wat moet u weten?

Een budgetpolis is een zorgverzekering waarbij de zorgverzekeraar met een beperkt aantal zorgverleners een contract afsluit. Hier staat een lagere premie tegenover. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan bestaat de mogelijkheid dat u een deel van de kosten van planbare zorg zelf moet betalen. Klik hier om meer te weten te komen over de budgetpolis en met welke polissen Zuyderland niet gecontracteerd is.”

Hebt u een vraag?

Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor een duidelijk overzicht van wat u vergoed krijgt van een nota. Voor vragen over dit vergoedingenoverzicht kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Ook bij twijfel of uw declaratie juist is neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. Indien uw verzekeraar vragen over uw rekening niet voldoende kan beantwoorden kunt u contact opnemen met de medewerkers van onze Centrale Zorgadministratie via  onderstaand mailadres: facturering@zuyderland.nl