Ga naar hoofdinhoud

STZ-ziekenhuis

Zuyderland Medisch Centrum is één van de 26 Nederlandse ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de vereniging

Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen

(STZ) die samenwerken aan betere patiëntenzorg.

Voor het eerst is er nu een overzicht van als ‘topklinisch’ beoordeelde zorgfuncties binnen de 26 topklinische opleidingsziekenhuizen in ons land. Dit ‘STZ Topklinisch Zorgregister’ toetst de kwaliteit van complexe zorgfuncties binnen deze ziekenhuizen aan verschillende inhoudelijke, kwalitatieve criteria. Daaronder zijn: regelmatig contact met patiëntenorganisaties, het uitvoeren van en publiceren over wetenschappelijk onderzoek over het specialisme en het bestaan van opleidingsmogelijkheden binnen de afdeling. Met het STZ Topklinisch Zorgregister willen we inhoud geven aan onze status als topklinische ziekenhuizen en meer in het algemeen bijdragen aan transparantie over de kwaliteit van complexe medische ingrepen.

Het gaat om zorgfuncties voor bovengemiddeld complexe aandoeningen, waarbij patiëntzorg is verweven met een opleidingsfunctie en wetenschappelijk onderzoek door de behandelende specialisten. Juist die verwevenheid maakt de zorg ‘topklinisch’.

Het Topklinisch Zorgregister is openbaar

Het online register is openbaar toegankelijk en bedoeld voor gebruik door zowel patiënten en geïnteresseerden als voor de zogeheten ‘eerstelijnszorg’, zoals huisartsen en artsen bij doorverwijzende ziekenhuizen. Het biedt in één oogopslag de behandelende afdeling(en) binnen de topklinische ziekenhuizen bij complexe aandoeningen.

Wat is een topklinische functie?

Een topklinische functie is op grond van een ziektebeeld, de diagnostiek of behandeling altijd hoog gespecialiseerde en complexe patiëntenzorg die op basis van deze criteria aantoonbaar onderscheidend is ten opzichte van de reguliere zorgverlening in een STZ-ziekenhuis (26 in Nederland).

13 STZ Topklinische functies Zuyderland Medisch Centrum
 1. Academisch MS Centrum
 2. Bariatrische chirurgie
 3. Bekkenbodemcentrum
 4. Borstcentrum Zuyd
 5. Centrum voor minimaal-invasieve longchirurgie (uniportal VATS)
 6. Centrum voor Thoraxwandaandoeningen
 7. Heup- en knieprothesiologie
 8. Inflammatory Bowel Disease (IBD)
 9. Interstitiële Longaandoeningen (ILD)
 10. Ouderengeneeskunde/Gerontofarmacologie
 11. Percutane Coronaire Interventie (PCI)
 12. Maag- en Slokdarmcentrum
 13. Systeemziekten

STZ-ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds voorop te lopen met patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleiding. Zij richten zich hierbij op de kernthema’s: innovatie, medisch leiderschap en transitie van de zorg.

Een STZ-ziekenhuis levert behalve basiszorg ook excellente topzorg die niet in elk ziekenhuis aangeboden mag worden.  Om het niveau van deze zorg zo hoog mogelijk te houden, wordt voortdurend toegepast wetenschappelijk onderzoek verricht.

Het vijfde online magazine staat helemaal in het teken van Zuyderland Medisch Centrum als Samenwerkend Topklinisch opleidingsZiekenhuis (STZ). Daarmee lopen we voorop met wetenschappelijk patiëntgericht onderzoek, topklinische zorg en opleidingen.

Klik hier om het online magazine STZ te lezen

Kijk naar onze minidocumentaire Samen Trots op Zuyderland

waarin patiënten én medewerkers u meenemen in hun belevingswereld rondom de zorg binnen Zuyderland Medisch Centrum.

 

Zuyderland Medisch Centrum

Zuyderland is het grootste medisch centrum in Limburg. Het ziekenhuis kent vier locaties met een eigen profilering. Daarnaast behoren tot Zuyderland acht zorgcentra met buitenlocaties, twee hospices, Revalidatie, Geestelijke Gezondheidszorg en Jeugdgezondheidszorg, Thuiszorg en Huishoudelijke Hulp.

De hoofdlocaties Heerlen en Sittard-Geleen staan voor de acute, intensieve en complexe zorg. De goed planbare zorg wordt aangeboden bieden we aan in het vernieuwde Centrum voor Planbare Zorg in Brunssum; niet gehinderd door acute opnamen wordt er een forse productieverhoging bereikt. Kerkrade ten slotte, is de proeftuin voor transmurale zorgvernieuwing. Het medisch diagnostisch centrum, het geriatrisch diagnostisch centrum en het dermatologisch dagcentrum kregen hier vorm. Op alle vier de locaties zijn poliklinieken gevestigd.

kaartje locaties Zuyderland Medisch Centrum