Ga naar hoofdinhoud

Toestemming verlenen voor het veilig delen van uw medische gegevens kan via MijnZuyderland

Om uw medische gegevens te delen met andere regionale zorgverleners ten behoeve van uw behandeling, hebben wij uw toestemming nodig.
Uw toestemming betekent dat uw behandelende zorgverleners die buiten Zuyderland werkzaam zijn, de actuele medische gegevens digitaal mogen opvragen via een elektronisch uitwisselingssysteem ook ter bespreking in een multidisciplinair overleg (MDO).

Het gaat om onder andere uw uitslagen van het laboratorium (bijvoorbeeld bloeduitslagen), pathologie-uitslagen, radiologiebeelden, verslagen en brieven van medisch specialisten.

Hieronder leest u het antwoord op de meest gestelde vragen.