Ga naar hoofdinhoud

Cliëntenvertrouwenspersoon
Wet zorg en dwang

Is er iets wat u wilt maar niet mag? Is er iets wat u moet maar niet wilt?

Wordt u beperkt in uw vrijheid, en heeft u hierover een vraag of een klacht? Dan is de cliëntenvertrouwenspersoon er voor u.

De cliëntenvertrouwenspersoon kan u of uw vertegenwoordiger helpen bij vragen over onvrijwillige zorg. Dat is zorg waarmee u of uw vertegenwoordiger niet instemt en zorg waarmee uw vertegenwoordiger heeft ingestemd, maar waartegen u zich verzet.

Contactinformatie van de cliëntenvertrouwenspersoon vindt u in deze folder.

Wat doet de cliëntenvertrouwenspersoon?

  • zij luistert naar uw verhaal
  • zij geeft antwoord op uw vragen
  • zij helpt bij het verhelderen van uw probleem
  • zij legt uit wat uw rechten zijn
  • zij helpt bij het schrijven van brieven en mails
  • zij helpt u of uw vertegenwoordiger met het zoeken naar een oplossing
  • zij kan met u meegaan naar gesprekken die over uw vraag of klacht gaan
  • zij ondersteunt u bij een klachtenprocedure

De cliëntenvertrouwenspersoon is niet in dienst van Zuyderland. Zij is onafhankelijk.

Meer weten?
www.dwangindezorg.nl