Ga naar hoofdinhoud

Om meer inzicht te geven in de kwaliteit van zorg, hebben revalidatie-instellingen de website Revalidatiecheck gemaakt. Vanaf 1 september toont de website Revalidatiecheck.nl de kwaliteitscijfers van behandelingen in 44 instellingen voor medisch specialistische revalidatie in Nederland. Via Revalidatiecheck.nl kunnen patiënten en geïnteresseerden zien hoe goed de kwaliteit van zorg van revalidatie-instellingen is. Ook kunnen patiënten revalidatie-instellingen onderling vergelijken of een instelling vergelijken ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Via Revalidatiecheck kunnen patiënten en geïnteresseerden zien hoe goed de kwaliteit van zorg van revalidatie-instellingen is. Ook kunnen patiënten revalidatie-instellingen onderling vergelijken of een instelling vergelijken ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Revalidatie-instellingen houden veel gegevens bij die iets zeggen over de kwaliteit van zorg, zoals wachttijden of de patiënttevredenheid. Van de veel voorkomende aandoeningen CVA, dwarslaesie en hersenletsel wordt ook het resultaat van de behandeling gemeten. Omdat revalidatie-instellingen meer behandelingen aanbieden dan deze drie, kun je per instelling ook terugvinden voor welke andere veel voorkomende diagnoses je in jouw revalidatie-instelling terecht kunt.

Deze website is gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Alle instellingen voor medisch specialistische revalidatie die zijn aangesloten bij Revalidatie Nederland doen mee. Ook enkele ziekenhuizen die geen lid zijn van Revalidatie Nederland publiceren informatie op Revalidatiecheck.