Ga naar hoofdinhoud

Om de kwaliteit van ziekenhuizen inzichtelijk te maken en onderling te kunnen vergelijken, zijn  prestatie-indicatoren ontwikkeld. Ziekenhuizen zijn verplicht om de resultaten openbaar te maken en gebruiken de informatie om het zorgproces te verbeteren.

Landelijk zijn er afspraken gemaakt over waar de kwaliteit van zorg aan moet voldoen. Verzekeraars, patiëntenorganisaties, overheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) controleren de kwaliteit van onze zorgverlening via prestatie-indicatoren. Deze prestatieindicatoren hebben betrekking op:

  • de structuur van zorg (bijvoorbeeld welke chirurgen zijn bekwaam om een bepaalde operatie uit te voeren)
  • het zorgproces (bijvoorbeeld kunnen onderzoeken zo veel mogelijk op één dag gepland worden)
  • de uitkomst van de zorgverlening (bijvoorbeeld hoeveel patiënten zijn 30 dagen na een  darmoperatie opnieuw opgenomen).
Meetbare aspecten

Prestatie-indicatoren zijn dus meetbare aspecten van de zorg die inzicht geven in de kwaliteit, veiligheid en de doelmatigheid van de geleverde zorg. De verplichte prestatie-indicatoren zijn voor alle ziekenhuizen in ons land hetzelfde. Hierdoor is het mogelijk om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken.