Ga naar hoofdinhoud

Zuyderland Thuiszorg Adviesbureau

Hebt u vragen of wensen op het gebied van zorg, verpleging of begeleiding? Wilt u thuiszorg regelen voor een dierbare nadat zij/hij wordt ontslagen uit het ziekenhuis? Kom dan langs bij het Zuyderland Thuiszorg Adviesbureau op de Zorgboulevard van Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen. U krijgt hier op één plek informatie en advies over alle zorgdiensten die Zuyderland Thuiszorg u kan bieden. Het Thuiszorg Adviesbureau bevindt vlakbij de hoofdingang van ons ziekenhuis in Sittard-Geleen, pal naast het Wmo-loket van de gemeente Sittard-Geleen.

Vaak ontstaat de behoefte aan zorg plotseling. Bijvoorbeeld door een ongeval, ziekte of na ontslag uit het ziekenhuis. Zuyderland streeft ernaar de overgang van ziekenhuis naar thuisomgeving zo soepel mogelijk te laten verlopen. Om die reden treft u in het Zuyderland Thuiszorg Adviesbureau de wijkverpleegkundigen van onze teams Nachtzorg en Transmurale Zorg.

Samen met u kunnen zij de verplaatsing van ziekenhuis naar thuisomgeving zo goed mogelijk organiseren. U kunt dan denken aan het contact met huisarts en apotheek voor afstemming van medicijnen en wondzorgproducten. Ook regelt de wijkverpleegkundige benodigde hulpmiddelen zoals een speciaal bed, po-stoel of glijzeil. Ook informeren zij het betreffende wijkteam, zodat de opvolgende zorg binnen 24 uur kan worden gestart.

De openingstijden van het Zuyderland Thuiszorg Adviesbureau zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur.