Ga naar hoofdinhoud

Wederzijdse afspraken

We zullen samen met u uw zorgbehoeften in kaart brengen en onze zorg- en dienstverlening hierop afstemmen. Over en weer gelden daarbij afspraken waarover wij u graag willen informeren.

Wij vragen u kennis te nemen van de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden en van de inhoud van de folder Zuyderland Thuiszorg. De folder Zuyderland Thuiszorg is hieronder te lezen en te downloaden.

Algemene Voorwaarden

Indien u zorg ontvangt van Zuyderland dan gelden Algemene Voorwaarden.

Zuyderland conformeert zich aan de ‘Algemene Voorwaarden van Actiz en ZorgthuisNL. Voor cliënten van Zuyderland kunnen, naast de algemene module, de bijzondere modules Wijkverpleging of VPT en MPT van toepassing zijn. Voor cliënten die Wmo-zorg ontvangen gelden de voorwaarden van de gemeente.

De Algemene Voorwaarden en modules zijn hieronder te downloaden.

Bekijk ook de publieksfolder Algemene Voorwaarden Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat u ons aanbod van de te leveren zorg heeft aanvaard.

Wilt u liever een papieren versie ontvangen, geef dat dan aan bij uw wijkverpleegkundige of bestel deze telefonisch via: 088 4588888.