Ga naar hoofdinhoud

BSN-registratie en identificatie

Het Burgerservicenummer (BSN) in de zorg wettelijk verplicht.

Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer en vervangt het sofinummer. Het BSN heeft een paar belangrijke voordelen: betrouwbare en veilige uitwisseling van patiëntgegevens, voorkomen van persoonsverwisseling, betere bescherming tegen identiteitsfraude. Ook zorgverzekeraars gaan het nummer gebruiken.

Wat moet u doen?

Zowel nieuwe als bestaande patiënten/cliënten van Zuyderland Medisch Centrum moeten zich éénmalig identificeren. Identificatie kan gedurende uw opname of bij uw eerstvolgende bezoek aan Zuyderland Medisch Centrum. Voor identificatie dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen zoals een paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Uw BSN-nummer staat in deze documenten. Een verzekeringspas is niet voldoende.

Wanneer u geen (geldig) legitimatiebewijs bij u heeft dan krijgt van ons een herinneringsbrief mee. U dient zich alsnog te identificeren binnen de aangegeven termijn, anders loopt u het risico dat u zelf de rekening krijgt.

Hoe is uw privacy gewaarborgd?

Uw BSN-nummer mag alleen gebruikt worden door de zorgverlener die u behandelt of door de zorgverzekeraar waarbij u staat ingeschreven.

Voor meer informatie over het Burgerservicenummer zie:

www.minvws.nl