Ga naar hoofdinhoud
Door de toenemende vergrijzing wordt de patiëntenpopulatie in een ziekenhuis steeds ouder. In Zuyderland Medisch Centrum is ruim 31 procent (landelijk 25 procent ) van de opgenomen patiënten 70 jaar of ouder.

Steeds vaker gaat het hierbij om kwetsbare ouderen voor wie een ziekenhuisopname risicovol is. Dit is het gevolg van de verhoogde kans op complicaties zoals een infectie, ondervoeding, verwardheid en bijwerkingen van medicatie. Veel van deze complicaties zorgen voor onherstelbaar functieverlies en/of een grotere afhankelijkheid.

Preventieve maatregelen

In Zuyderland Medisch Centrum ondergaan alle ouderen van 70 jaar en ouder bij opname een screening waarbij we kijken naar kwetsbaarheid en naar het risico op complicaties. Op deze wijze kunnen we gerichte preventieve maatregelen nemen om de risico’s te verminderen.

Bovendien krijgen alle ouderen met een kwetsbaar profiel na opname bezoek van een gespecialiseerd verpleegkundige en een geriater (een arts die gespecialiseerd is in aandoeningen bij oudere patiënten) van het Expertisecentrum Ouderenzorg. Dit team formuleert adviezen om functieverlies te voorkomen.

Sinds enige tijd heeft Zuyderland Medisch Centrum ook gerichte aandacht voor ouderen bij de Spoedeisende Hulp (SEH) en bij het preoperatief onderzoek. Via gerichte vroegtijdige risicobepaling en uitvoering van praktische, concrete maatregelen kunnen veel complicaties worden voorkomen.

Hierbij gaat het specifiek om de volgende complicaties:
• delier ( acute verwardheid)
• vallen
• ondervoeding
• functieverlies
• pijn

Adequate communicatie

Het seniorvriendelijk beleid van Zuyderland Medisch Centrum behelst echter meer dan het vermijden van complicaties. Adequate communicatie met ouderen en hun familieleden vinden wij van groot belang. Net zoals de samenwerking met huisartsen en praktijkondersteuners in de eerste lijn.

Maatwerk

Maar we streven ook naar het leveren van ‘maatwerk’ wanneer het op ontslag en doorstroming van een oudere patiënt aankomt. Voor ons zijn dat belangrijke onderdelen van het zogeheten seniorfriendly hospital. Dit van origine Canadees initiatief vormt een bron van inspiratie bij de verdere concretisering van een veilig en vertrouwd ziekenhuis voor ouderen.

Keurmerk Seniorvriendelijk

Zuyderland Medisch Centrum beschikt over het keurmerk Senior Vriendelijk Ziekenhuis. Dit is toegekend door de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG. Het keurmerk wil ziekenhuizen stimuleren om de organisatie en inrichting van de zorg af te stemmen op de specifieke zorgvragen en behoeften van ouderen.

keurmerk seniorvriendelijk

Meepraten?

Wat vindt u, als 70-plusser, belangrijk in het ziekenhuis?

We willen graag weten hoe u denkt over de zorg binnen het ziekenhuis. Wat is seniorvrien-delijk voor u? Wat vindt u van onze gastvrijheid? Van de bereikbaarheid? Of de bejegening van de hulpverleners van Zuyderland? Wat kunnen we anders en/of beter doen?
Dit zijn vragen die we aan u willen voorleggen.
Uiteraard komen meer vragen aan de orde. De input hiervan levert de leden die zich aan-melden voor het ouderenpanel!

Enthousiast?

Bent u enthousiast? Meld u meteen aan voor het ouderenpanel via
patientgerichtheid@zuyderland.nl. Na inschrijving neemt een medewerker van Patiëntenservice contact met u op.
Wilt u eerst meer informatie, bel dan met een medewerker van Patiëntenservice, via
 088 –  459 6300.
Samen maken we de zorg beter!