Ga naar hoofdinhoud

Casemanagement Dementie

Als een thuiswonende cliënt in toenemende mate moeite krijgt met het ordenen van gedachten of het verwerken van nieuwe informatie dan kan de huisarts een casemanager dementie inschakelen. Door de begeleiding van de casemanager kan de cliënt zolang mogelijk de eigen regie behouden. De casemanager dementie vervult de rol van eerste aanspreekpunt van de cliënt binnen de zorgketen en onderhoudt contacten met huisarts, ziekenhuis, geriater, zorgverleners en mantelzorgers. Zo biedt de casemanager niet alleen de cliënt maar ook diens omgeving de nodige ondersteuning.

Zuyderland werkt intensief samen met de keten Hulp bij Dementie waar 14 casemanagers dementie werkzaam zijn.
Ook kunt u de wachtlijst voor casemanagement dementie bekijken