Ga naar hoofdinhoud

Aanvragen huishoudelijke hulp via gemeente

U kunt huishoudelijke hulp aanvragen via uw gemeente. Die gaat met u in gesprek om een indicatie vast te stellen. Als de gemeente een indicatie afgeeft, stuurt de gemeente deze naar Zuyderland Huishoudelijke Hulp. Onze relatiemanager neemt vervolgens contact met u op voor een intakegesprek.

De geïndiceerde zorg wordt vergoed via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). U betaalt daarnaast ook een eigen bijdrage. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK. 0800-1925 (gratis nummer).

Waaruit bestaat onze hulp?

De indicatie van de gemeente geeft aan welke werkzaamheden u  vergoed krijgt. De hulp kan bestaan uit:

  • Huishoudelijke werkzaamheden zoals het schoonmaken van de woonkamer, slaapkamer, het sanitair en de keuken
  • Bedden verschonen/opmaken
  • Wassen en strijken
  • De maaltijd voorbereiden, afwassen en opruimen
  • Het plannen van het huishouden
  • Aandacht voor hygiëne in huis
  • Beheer van de levensmiddelenvoorraad
  • Noodzakelijke opvang van thuiswonende kinderen
  • Instructie en voorlichting over huishoudelijke activiteiten