Ga naar hoofdinhoud

Deskundige hulp en begeleiding zijn altijd noodzakelijk: ook als genezing niet meer mogelijk is. Zuyderland beschikt over twee hospices waar mensen in een huiselijke sfeer de laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen: Hospice Daniken (Geleen) en Hospice Mariaveld (Susteren). In deze twee hospices kunt u 24 uur per dag een beroep doen op een multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in palliatieve terminale zorg.

Kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven

Uw lichamelijke, emotionele, sociale en spirituele behoeften staan voortdurend bij ons centraal. Onze zorg richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de tijd die nog rest én op de kwaliteit van sterven. Dankzij onze teams, bestaande uit gespecialiseerde verzorgenden en verpleegkundigen proberen we uw lijden zoveel mogelijk te verzachten. Hierbij is de ondersteuning van een team enthousiaste vrijwilligers onmisbaar.

PREZO Keurmerk

Beide hospices van Zuyderland zijn in het bezit van het PREZO keurmerk Hospicezorg. Dit keurmerk van hooggekwalificeerde zorg voor hospices is ontwikkeld door Perspekt in opdracht van de brancheorganisatie de Associatie Hospicezorg Nederland. Met dit keurmerk laten de hospices zien dat:

  • cliënten tevreden zijn over de geleverde zorg
  • er structureel gewerkt wordt aan verbetering van de cliëntenzorg
  • er verantwoorde zorg geboden wordt die voldoet aan de eisen die de branche stelt
  • de beide hospices voldoen aan relevante wet- en regelgeving

Voor meer informatie over palliatieve (terminale) zorg: www.zorgwijzer.nl.

Onze hospices