Ga naar hoofdinhoud
Senioren Dagcentrum

Het Senioren Dagcentrum biedt ouderen een zinvolle invulling van de dag aan. Wensen en interesses van de mensen staan centraal. In een plezierige sfeer worden activiteiten aangeboden, waarbij nadrukkelijk een appèl wordt gedaan op wat de mensen zelf (nog) kunnen. Een vast dagritme met structuur en begeleiding zorgt voor herkenbaarheid en voorspelbaarheid. Dit alles draagt bij aan de geborgenheid en veiligheid van onze cliënten.Wilt u meer weten over dagverzorging neem dan contact op met de klantenservice:

088- 458 88 88.
Dagbehandeling

We spreken van ‘dagbehandeling’ als de cliënt enkele dagen van de week overdag het zorgcentrum bezoekt en ‘s nachts en in het weekend gewoon thuis is. Dagbehandeling heeft tot doel de cliënt de zorg te bieden die het mogelijk maakt dat hij/zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. Er wordt in overleg met de specialist Ouderengeneeskunde, behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding aangeboden. Dagbehandeling kan worden aangeboden voor psychogeriatrische en somatische cliënten.

Dagvoorziening