Ga naar hoofdinhoud

Verpleging

Verpleging in de thuiszorgsituatie is bedoeld voor mensen die verpleegkundige hulp nodig hebben na een ziekenhuisopname, bij een handicap of door een acute of chronische ziekte. Verpleegkundige handelingen worden altijd uitgevoerd door gediplomeerde en deskundige medewerkers, waardoor u kunt vertrouwen op juiste en professionele hulp.

Wat kunt u van onze medewerkers verwachten?
  • Verrichten van verpleegkundige handelingen omtrent wondzorg
  • Verrichten van verpleegkundige handelingen omtrent diabeteszorg (toedienen diabetesinjecties en bloedsuiker controle)
  • Drain en katheterzorg
  • Sondevoeding
  • Verrichten van verpleegkundige handelingen omtrent stomazorg
  • Begeleiding bij medicijngebruik
  • Advies en signalering bij het voorkomen van wonden (bedlegerigheid)
  • Advies over hulpmiddelen
  • Advies over het omgaan met ziekten
  • Bemiddeling met instanties
Hoe vaak?

Verpleegkundige hulp van Zuyderland Thuiszorg is alle dagen van de week beschikbaar. Hoe vaak dit precies is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Omdat verpleging niet gebonden is aan kantoortijden komt er ook ’s avonds en/of ‘s nachts iemand bij u langs als het nodig is. Uw zorg ligt in de handen van een deskundig team.

Bemiddeling met andere instanties

Uw wijkverpleegkundige is uw vaste aanspreekpunt omtrent uw zorg.  Een vast teamlid (Eerste Verantwoordelijke) signaleert eventuele veranderingen in uw situatie, zodat aanpassing van de benodigde verpleging en/of verzorging tijdig gebeurt. Zij/hij organiseert de zorg die u nodig hebt en overlegt met de collega’s in haar team. Indien nodig wordt er contact gelegd, met uw medeweten, met bijvoorbeeld het ziekenhuis of uw huisarts. Zo kunnen we de verschillende vormen van zorg goed op elkaar afstemmen.