Ga naar hoofdinhoud

Transmurale zorgverlening

Transmurale zorgverlening

Gespecialiseerde Verpleging vanuit ons Transmuraal Thuiszorg Team
Transmurale zorg is het verlenen van gespecialiseerde verpleegkundige zorg bij u thuis ná een ziekenhuisopname. Het Transmuraal Thuiszorg Team staat hiervoor garant. Het team verleent adequate nazorg aan patiënten die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. U kunt hierbij denken aan:

  • het verzorgen van een wond na een operatieve ingreep
  • het verwijderen van hechtingen
  • het begeleiden en verzorgen van stoma- en mammacare-patiënten
  • het toedienen van sondevoeding via maagsonde
  • het inbrengen van een maag-/blaaskatheter
  • het verzorgen van wonddrains en wondpompen
  • het aanprikken  van port- a-cath t.b.v. infusen
  • het inbrengen van een infuusnaaldje

Door het verlenen van verpleegkundige zorg kan een ziekenhuisopname in veel gevallen worden verkort of zelfs worden voorkomen. In nauwe samenwerking met het Zuyderland Ziekenhuis worden alle ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van oncologie gevolgd, waardoor ons Transmuraal Team altijd goede aansluiting houdt bij de actueelste behandelmethoden.
Deze samenwerking resulteert in uitstekend overleg tussen de verpleegkundigen van de afdelingen en de coördinerend verpleegkundige van het Transmuraal Thuiszorg Team. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat een goede en zorgvuldige overdracht van uw cliëntendossier mogelijk is en de opstart van de beste zorg bij u thuis is geregeld.

Het Transmuraal Thuiszorg Team wordt steeds vaker ingezet bij de begeleiding van palliatieve cliënten, waarbij pijnbestrijding middels infuus nodig is. Of in overleg  tussen  cliënt en/of mantelzorger en huisarts wordt besloten tot palliatieve sedatie. In nauw overleg met het betreffende wijkteam en waar nodig met  Team Nachtzorg wordt alle zorg en verpleging zo optimaal mogelijk voor u gecoördineerd.  Het Transmuraal Thuiszorg Team is dag en nacht inzetbaar.