Ga naar hoofdinhoud

Over Zuyderland Thuiszorg

Zuyderland Thuiszorg kent geen wachtlijsten en streeft bij elke zorgvraag naar een opstart binnen 24 uur. Thuiszorg aanvragen? Bel 088-458 8888.

Zuyderland Thuiszorg staat garant voor kwalitatief goede verzorging, verpleging en begeleiding van cliënten met kleine, grote, simpele en complexe zorgvraagstukken. Onze 600 medewerkers leveren tijdelijke of langdurige zorg aan huis en maken het, samen met mantelzorgers, voor cliënten mogelijk zo lang en comfortabel als het kan in hun vertrouwde thuisomgeving te blijven wonen.

Bij een vertrouwde omgeving horen ook vertrouwde gezichten. Om die reden werken we binnen Zuyderland Thuiszorg met 26 kleine wijkteams voor Verzorging en Verpleging, allen gecoördineerd en aangestuurd door een eigen wijkverpleegkundige.
De wijkteams zijn klein genoeg om een sterk netwerk dichtbij u als cliënt te hebben en groot genoeg om bij elke zorgvraag continuïteit te bieden. Zuyderland Thuiszorg is actief in de gemeenten: Sittard-Geleen, Beek, Stein, Schinnen, Born en Susteren.

Behalve onze diensten op het vlak van Verzorging en Verpleging kunt u bij Zuyderland Thuiszorg ook terecht voor Specialistische Verpleging, Palliatieve Zorg, Nachtzorg en Psychische Begeleiding Thuis. Deze specialistische teams werken regionaal en vullen daarmee de reguliere wijkteams passend aan. Hoe complex uw zorgvraag ook is, wij organiseren de oplossing voor u.

Transmuraal Thuiszorg Team

Het Transmuraal Thuiszorg Team (TTT) houdt zich bezig met complexe zorgvragen, vaak ontstaan na een ziekenhuisopname of operatie. Ook biedt het Transmuraal Team ondersteuning bij zorg aan palliatieve cliënten, bijvoorbeeld door het aanleggen van morfine-infusen of plaatsen van katheters. Complexe wondzorg behoort ook tot het kennisveld van ons Transmuraal Team.

Team Nachtzorg

Gedurende de nachtelijke uren zijn de medewerkers van Team Nachtzorg actief in reguliere zorg (bij bijvoorbeeld palliatieve cliënten) én in ambulante zorg. Dit is zorg die het beste te omschrijven valt als onverwacht, incidenteel en acuut van aard. U kunt hierbij denken aan valincidenten thuis, verwarde mensen die naar buiten lopen of onverwachte stomazorg. Wij zijn bereikbaar voor eigen cliënten met of zonder alarmeringsdienst, maar ook voor cliënten van collega-zorgaanbieders die geen eigen Nachtzorg aanbieden.

Gespecialiseerde Thuis Begeleiding

De specialisten van onze Gespecialiseerde Thuis Begeleiding (GTB) bieden gerichte ondersteuning aan mensen die even de grip op het leven kwijt zijn. Ons team Psychogeriatrie begeleidt dementerende ouderen in het behouden van hun week/dagritme en het structureren van hun dagen.
Het team Psychiatrie richt zich met name op volwassenen die extra begeleiding thuis nodig hebben vanwege een psychische stoornis, verslavingsproblematiek of verstandelijke beperkingen.

Multiproblem Jeugd is een team dat deskundig  is op het vlak van verstoorde gezinssituaties. Jongeren én ouders krijgen begeleiding in het structureren van dagritme, schoolactiviteiten of  andere opvoedkundige vraagstukken.

Meer weten over onze diensten?

Hier vindt u ons complete zorgaanbod

Toon meer informatie Toon minder informatie