Ga naar hoofdinhoud

Nachtzorg

De medewerkers van ons Team Nachtzorg ontfermen zich over twee vormen van zorg: palliatieve (terminale) nachtzorg en ambulante zorg.

Palliatieve nachtzorg

Palliatieve (terminale) nachtzorg, ook wel palliatieve zorg genoemd, is zorg die wij verlenen als genezing niet meer mogelijk is. Er breekt een levensfase aan waarin u met veel vragen en wellicht ook met angst en onzekerheid te maken kunt krijgen. Dit kan een verwarrende en moeilijke periode zijn voor u en uw naasten. Maar u staat er niet alleen voor. U kunt een beroep doen op de gespecialiseerde verpleegkundigen van ons Team Nachtzorg. Zij verplegen, begeleiden en ondersteunen u in de nachtelijke uren en zijn er voor u als u onrustig bent, wakker wordt of behoefte heeft aan een gesprek. Ook bieden de verpleegkundigen van Team Nachtzorg familieleden en/of mantelzorgers de ruimte om hun nachtrust ongestoord te nemen, zodat ze overdag weer naast u kunnen staan.

Ambulante nachtzorg

Ambulante nachtzorg is het verlenen van ongeplande zorg bij acute, onvoorziene omstandigheden. Deze zorg kan bestaan uit lichamelijke verzorging, een kortdurende begeleiding en het verrichten van verplegende en verzorgende handelingen. Na een oproep gaat de medewerker die het dichtst bij u in de buurt is meteen onderweg.

U kunt ons Team Nachtzorg bereiken via het volgende telefoonnummer: 088 – 1184533.

Personenalarmering

Met personenalarmering kunt u 24 uur per dag vanuit uw huis direct in contact komen met de medewerkers van Zuyderland Thuiszorg. Personenalarmering biedt u de mogelijkheid om in een noodgeval verbinding te maken met een meldkamer. Zo kunt u snel hulp inschakelen. Iedereen kan zich op deze dienst abonneren, ongeacht leef- en woonomstandigheden.
Het is wel noodzakelijk dat u beschikt over een vaste telefoonaansluiting. U kunt kiezen voor opvolging door eigen contactpersonen (bijvoorbeeld familielid of een buurman/vrouw) of door onze professionele zorgverleners, afhankelijk van uw behoefte en zorgvraag. Wilt u advies over personenalarmering, dan kunt u terecht bij uw wijkverpleegkundige. Bent u (nog) geen cliënt van Zuyderland Thuiszorg, neem dan telefonisch contact op via 088-4588888.