Ga naar hoofdinhoud

Dialoog met de Samenleving

Zuyderland werkt al een aantal jaren samen met regionale patiënten(verenigingen) om Persoonsgerichte zorg verder uit te bouwen.

De kerngroep Dialoog met de Samenleving speelt een belangrijke rol hierin voor Zuyderland. Door de input van onze ketenpartners krijgen wij zicht op wat er leeft binnen onze samenleving en krijgen zij zicht op wat er binnen Zuyderland speelt.

Zo zorgen wij samen voor de beste zorg, zo thuis mogelijk.

Onze kerngroep bestaat uit:

  • Cliëntenraad
  • Burgerkracht Limburg
  • Centrum Informele Zorgondersteuning Parkstad
  • Federatie Seniorenraden Parkstad
  • Care
  • Cure
  • Samenwerkingsverband Categorale Patiëntenverenigingen Limburg

Snel naar

Vragen of opmerkingen?