Ga naar hoofdinhoud

Project Dialoogmodel
juli 2017-juni 2019

Een project gerealiseerd met  financiering programma “Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg 2017” van Zorginstituut Nederland.

Gedurende het project zijn 72 verpleegkundigen en 23 medisch specialisten geschoold in het gebruik van de Dialoogmodelmethodiek. Een belangrijk resultaat van het project is dat zorgprofessionals na de scholing in het gebruik van het Dialoogmodel aangeven dat ze in de consulten met patiënten merken dat het geleerde heel duidelijk een toegevoegde waarde heeft en behulpzaam is in de begeleiding van chronische en ernstig zieke patiënten. Geschoolden geven aan te merken meer gevoelig te zijn voor wat een en ander voor de patiënt zelf betekent en voor diens directe omgeving, zonder daar al zelf als professional invulling aan te geven.

Bij dit project waren betrokken
Zorginstituut Nederland, Cliëntenraad Zuyderland, Patiëntenfederatie Nederland, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, CZ Zorgverzekering, Burgerkracht en de Universiteit Maastricht.

Projectverslag 
Implementatie plan

Informatie over Project
Noémi van Nie, senior projectleider Projectbureau Additionele Gelden Zuyderland
no.visser@zuyderland.nl
088 – 459 7777

Meer informatie:
www.dialoogmodel.nl