Ga naar hoofdinhoud

Paramedische zorg is de beroepsinhoud van meerdere paramedische beroepsgroepen zoals: ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, optometristen, podotherapeuten en operatieassistenten.

Paramedici is de derde grote groep professionals in de zorg. Paramedici zijn curatief en preventief gericht en kennen veelal op hun terrein een eigen diagnostiek, behandeling en begeleiding. Zij zijn autonoom in hun beroepsuitoefening. Daarnaast is de paramedische zorgfunctie veelal niet primair genezend, in de zin van het elimineren van de oorzaak van een ziekte of aandoening, maar gericht op handhaving en herstellen van de gezondheidstoestand van mensen.

Paramedische-opleidingen