Ga naar hoofdinhoud

Seksualiteit en chronische ziekten

Refereeravond Seksuologie
De invloed van chronische ziekte op seksualiteit

Woensdag 4 april 2018,  18.00-21.20 uur
Zuyderland MC Heerlen, Auditorium 2e etage route 50
Routebeschrijving

Tijdens deze refereeravond staat de invloed van chronische ziekte(n) op het seksueel functioneren en de seksualiteitsbeleving centraal. Dit thema zal allereerst vanuit de theorie worden benaderd, waarbij een generisch conceptueel model wordt besproken dat helpend is om deze invloed beter te begrijpen. De betekenis van dit model voor de eerste, tweede en derde lijn zal worden toegelicht. Vervolgens zal worden ingegaan op een handzame methode om het gesprek over seksualiteit met mensen met chronische ziekte(n) en hun partner in goede banen te leiden. Specifiek zal dit verder worden besproken vanuit het perspectief van de eerste lijn, wat voor mensen met chronische ziekte(n) vaak het eerste aanspreekpunt is. Welke aandacht is er voor seksuele problemen bij deze mensen in de eerste lijn? Wat is de rol van een praktijkondersteuner als het gaat om de seksualiteit van deze mensen? Wat kan de huisarts doen? Deze vragen zullen worden geïllustreerd met een best practice vanuit de praktijk, namelijk een poli in de eerste lijn voor mensen met chronische ziekte(n) en seksuele problemen