Ga naar hoofdinhoud

PromovendiNetwerk – Kick-off bijeenkomst

Dinsdag 27 februari 2018
Zuyderland Heerlen, Auditorium (T2)

Korte inleiding

Binnen Zuyderland zijn momenteel circa 100 promovendi werkzaam. Velen van hen doen hun promotieonderzoek naast hun klinische werkzaamheden. De promotietrajecten waar zij aan deelnemen kunnen heel verschillend van onderwerp en aard zijn, maar er zijn ook veel overeenkomsten. Dit maakt dat de promovendi van elkaar kunnen leren, ervaringen en kennis kunnen uitwisselen en voor gelijke uitdagingen en vragen komen te staan. Kortom: zij kunnen veel voor elkaar betekenen.