Ga naar hoofdinhoud

Nurses in the lead

Wij kondigen met trots aan, het symposium: ‘NURSES IN THE LEAD’

Een interactief symposium over de ontwikkeling “Met 4 en 6 naar 10”, verpleegkundig leiderschap, Evidence Based Practice en verpleegkundig onderzoek.
Met tevens de 1e prijsuitreiking van het ‘Verpleegkundig verbeterproject van het jaar’.

Donderdag 18 januari Auditorium Sittard        15.30 – 20.00 uur
Donderdag 25 januari Auditorium Heerlen     15.30 – 20.00 uur

Algemene informatie

Het project “met 4 en 6 naar 10 “ is in volle gang. Tijdens dit symposium word je door de collega’s van de pilotafdelingen geïnformeerd over de stappen die hierin gezet zijn en hun ervaringen op de afdelingen zelf en over hun ervaringen op Zuyd Hogeschool. HBO verpleegkundigen hebben immers een bijscholingstraject gevolgd en vanaf september 2017 starten 24 MBO verpleegkundigen met een deeltijdopleiding dat voor dit project is opgezet. Ook willen we je informeren over wat we geleerd hebben tot nu toe en wat dit betekent voor het vervolg van het project.
Lector prof. dr. Sandra Beurskens van het Zuyd-lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken zal tijdens het symposium een interactieve lezing verzorgen over verpleegkundig vakinhoudelijk leiderschap in de zorg.

Daarnaast is er aandacht voor Evidence Based Practice (EBP) en de activiteiten die binnen Zuyderland georganiseerd worden op dit gebied. Op een interactieve, ludieke manier zal er met het onderwerp aan de slag worden gegaan.

Tijdens dit symposium wordt tevens voor de eerste keer een prijs uitgereikt voor het ‘Verpleegkundig verbeterproject van het jaar’. Via deze jaarlijkse call kunnen afdelingen projectideeën voor verpleegkundige verbeterprojecten indienen. Het project moet praktijkgericht zijn, binnen 1 jaar uit te voeren en leiden tot een verbetering van de verpleegkundige patiëntenzorg. Eén voorstel wordt gekozen tot ‘Verpleegkundig verbeterproject van het jaar’ en de betreffende afdeling wordt door Kwaliteit en Veiligheid, Zuyderland Academie en een regionale lector begeleid bij de uitvoer van het verbeterproject.

Het indienen van deze projectideeën zal mogelijk zijn tussen 19 oktober en  7 december 2017. Indienen kan via verpleegkundigonderzoek@zuyderland.nl
Mocht je graag meer informatie hierover willen, neem dan gerust contact met ons op via verpleegkundigonderzoek@zuyderland.nl

Doelgroep: alle verpleegkundigen binnen Zuyderland Medisch Centrum.

Accreditatie: voor intern register 18 punten

Verpleegkundige kwaliteitsverbeterprojecten

Aanmeldprocedure verpleegkundige kwaliteitsverbeterprojecten

Wil jij graag kans maken op de prijs ‘verpleegkundig verbeterproject van het jaar, dan kun je hier de instructies vinden voor het aanmelden van je projectidee. Let op, het gaat hierbij dus niet om een project dat al loopt of afgerond is maar om een idee voor een nieuw kwaliteitsverbeterproject dat vervolgens in 2018 uitgevoerd kan worden.

Zowel projecten gericht op patiëntprocessen als logistieke processen mogen ingediend worden, maar het project dient wel, direct of indirect, bij te dragen aan een verbetering van de patiëntenzorg.

Alle verpleegkundigen werkzaam binnen Zuyderland Medisch Centrum mogen hun projectideeën indienen. Deze prijs is niet bedoeld voor verbeterprojecten van studentprojecten. Ben je student en heb je een goed idee voor een verbeterproject, bespreek dit dan met je werkbegeleider.

Het aanmeldformulier om je projectidee in te dienen vind je hier

De ingediende project ideeën worden door een onafhankelijke en deskundige jury beoordeeld aan de hand van een beoordelingsformulier

De beste drie projecten zullen tijdens het symposium ‘Nurses in the lead’ in januari 2018 hun project kort toelichten, waarna het publiek mag stemmen op hun favoriete project.

Op donderdag 25 januari zal het winnende project vervolgens tijdens het symposium bekend gemaakt worden en zal de prijs aan de winnaar(s) worden uitgereikt.

Programma

Juryleden zijn:

• Mw. Ron Aalders (lid cliëntenraad Zuyderland)
• Mw. Lieke Alberts (verplegingswetenschapper en beleidsfunctionaris)
• Mw. Petra Erkens (projectmedewerker RVE Zuyderland Academie en docent-onderzoeker Zuyd Hogeschool)
• Mw. Helen Hamilton (opleidingsfunctionaris en bestuurslid VAR)
• Mw. Rianne Wennekes (Leadership Development Officer (LDO)
• Mw. Petra van Montfort (opleidingscoördinator Verpleegcentrum)

15.30-16.00 uur Inloop
16.00-16.05 uur Welkom door dagvoorzitter (Philip Ribbink)

 

16.05-16.15 uur Opening door Raad van Bestuur/ RVE management
16.15-17.00 uur Met 4 en 6 naar 10: Terugblik en wat hebben we geleerd ? Ervaringen deelnemers HBO traject en deeltijd (DTO); studenten en afdelingen aan het woord. Waar staan we nu en hoe gaan we verder?
17.00-17.10 uur Presentatie van de 3 beste verbeter ideeën middels een elevator-pitch
17.10-17.50 uur Interactieve lezing Sandra Beurskens, lector Zuyd Hogeschool over verpleegkundig vakinhoudelijk leiderschap.
17.50-18.20 uur Pauze
18.20-19.20 uur Keuze uit 2 parallelsessies:

1.        Escaperoom ‘The EBP-experience’

(max 50 deelnemers per locatie)

2.        Met 4 en 6 naar 10: Vooruitblik project: hoe gaan we verder? Uitkomsten Moreel Beraad. Wat is verpleegkundig Leiderschap?

Presentatie VAR

19.20-19.50 uur Terugkoppeling escaperooms en EBP activiteiten binnen Zuyderland
19.50-20.00 uur Tussenstand (18 jan) / prijsuitreiking (25 jan)beste verbeteridee en afsluiting

The EBP experience (escape room):

Lukt het jullie om in teamverband binnen 50 minuten een expert te worden op het gebied van EBP en de deur te openen? In deze opdracht ga je in teamverband aan de slag met een klinische onzekerheid vanuit een verpleegkundig dossier. Aan de hand van uitdagende opdrachten met betrekking tot verschillende stappen in het EBP-proces ontdekken jullie de weg naar buiten. Ontcijferen jullie de sleutelcode van de EBP-kamer?
Let op: max. 50 plekken per locatie beschikbaar (vol=vol).

Met 4 en 6 naar 10: vooruitblik
Tijdens deze presentatie word je geïnformeerd over de vervolgstappen van het project, welke afdelingen in 2018 gaan opstarten met het project en op welke wijze we het project op de pilotafdelingen verder vorm willen geven.
Tevens staan we stil bij de uitkomsten van de in oktober en november 2017 gevoerde Moreel beraden waar ingegaan is op de vraag “wat is goed verpleegkundig leiderschap”.

Inschrijven

Helaas is de inschrijving voor dit symposium gesloten. Mocht u dit symposium toch nog wensen bij te wonen is dit geen enkel probleem.
U kunt zich dan rechtstreeks melden bij de inschrijfbalie in het auditorium.