Ga naar hoofdinhoud

Meer invloed op je rooster

Het is wetenschappelijk bewezen:
“Wie zelf kan bepalen waar en wanneer hij werkt, is meer gemotiveerd en zit beter in zijn vel

Teamroosteren

Hoe het begon

In het laatste MTO scoort de planning onvoldoende. De medewerker loopt tegen een disbalans aan tussen werk en privé. Na onderzoek door Medical Business Projects (MBP) wordt daarom het project Teamroosteren gestart.

Het doel is het verhogen van de invloed en betrokkenheid van de medewerkers bij hun dienstrooster. Op een wijze die een goede bedrijfsvoering niet in de weg staat, maar wel het privéwerk balans van medewerkers meer respecteert.

Wat zou Teamroosteren verder kunnen opleveren?

Onze medewerker krijgt meer invloed op eigen werktijd. Het team heeft een gemeenschappelijk doel om het dienstrooster maandelijks te maken. Uiteindelijk zou het leiden tot minder dienstruilingen achteraf, wat meer tijd bespaart voor planners en leidinggevenden. Daarnaast het meest belangrijke aspect: het verhogen van jullie tevredenheid.

Het project

Na het indienen van de businesscase en het inrichten van de projectorganisatie, vond onderzoek plaats hoe we Teamroosteren kunnen implementeren. De doelstelling wordt, na uitgebreid onderzoek, bereikt door het implementeren van zelf roostering via een module van ORTEC.

Drie pilotafdelingen

We zijn met drie pilotafdelingen aan de slag gegaan: de CCU (beide locaties), SEH (beide locaties) en met de orthopedie locatie Sittard. Hierbij lag initieel de nadruk op wederzijdse verwachtingen. In opsomming:

  • Taakvolwassenheid;
  • Aanspreekcultuur;
  • Gunfactor;
  • Veranderingsbereidheid;
  • Teamroosteren is samenwerken;
  • Eigen gevoel van verantwoordelijkheid;
  • Bereid om een compromis te sluiten.
Ook ontdekten we wat Teamroosteren zeker niet is:

– Individueel roosteren
– Wie het eerst komt wie het eerst maalt
– Een oplossing voor het capaciteitsprobleem of werkdruk
– Eigen rooster invullen en collega’s zoeken het maar uit
– De heilige graal

Teamroosteren is geen doel op zich maar een andere mindset

Voordat we van start gingen diende eerst de upgrade van OWS uitgevoerd te worden. Deze upgrade heeft door omstandigheden langer geduurd dan verwacht. Het starten in een Excel bestand gaf een eerste aanzet om te wennen aan de andere manier van denken over roosteren en plannen.

Teams die nog niet in de pilot zitten zijn inmiddels meegenomen met behulp van presentaties in werkoverleggen en het enthousiasme om deel te nemen is groot. De pilotafdelingen leren met vallen en opstaan hoe het is om samen een rooster tot stand te brengen. In een latere fase krijgen jullie hier meer informatie over.

Hoe nu verder?

Deze communicatie heeft een tweeledig doel, ten eerste om jullie te informeren over de status van het project Teamroosteren en ten tweede om jullie mee te nemen in het vervolg. Na de start met de pilotafdelingen in Excel, zijn genoemde afdelingen per november aan de slag gegaan met het daadwerkelijke Teamroosteren in OWS!

Zoals het er nu uitziet, zal vervolgens per maart 2021 de doorstart kunnen plaatsvinden met volgende afdelingen. Een nadere planning hiervan volgt.