Ga naar hoofdinhoud

Kwaliteitszorg & opleiden

Het ziekenhuis in Heerlen was voor de fusie met het ziekenhuis in Sittard-Geleen (1 januari 2015) al één van de grootste Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ-ziekenhuizen, zie kader) in Nederland. Zuyderland is trots op de ‘STZ-status’ en vindt het belangrijk deze zo snel mogelijk voor het hele medisch centrum te behalen.

In Heerlen waren in 2015 ongeveer 100 medisch specialisten in opleiding, in Sittard-Geleen gemiddeld 35. Vrijwel alle specialismen van Zuyderland mogen artsen opleiden tot medisch specialist. We zijn één van de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen. Maar niet alleen onze medisch specialisten leiden nieuwe collega’s op; dit doen bijvoorbeeld ook onze verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Alle hulpverleners die zich voor de fusie al bezighielden met opleiden zijn met elkaar in gesprek om hun opleidingsactiviteiten zo snel mogelijk op elkaar af te stemmen. Cees Sterk, lid van de Raad van Bestuur van Zuyderland en Frans Stals, arts- microbioloog en voorzitter Medisch Specialistisch Bedrijf zijn zeer te spreken over de samenwerking. Frans Stals: ‘Dit proces kost in het begin veel tijd en energie, maar levert daarna voordeel op, onder andere doordat meer jonge zorgprofessionals instromen in onze organisatie.’

Zo snel mogelijk STZ-status voor heel Zuyderland
Zuyderland hoopt bij de eerstvolgende beoordeling van de kwaliteit van de opleiding de STZ-status voor het hele medisch centrum te behalen. Waarschijnlijk wordt dit in 2017 gerealiseerd. Getoetst wordt dan of het ziekenhuis voldoet aan een pakket van (hoge) eisen op het gebied van kwaliteit, organisatie, activiteiten, personele bezetting, ervaring, voorzieningen, aanbod patiënten en wetenschappelijk onderzoek.

Belang voor de regio
Cees Sterk vult aan: ‘We willen graag unieke deskundigheid aanbieden aan de regio. We creeren uitdagende, interessante werkplekken voor jonge zorgprofessionals, met de bedoeling hen te motiveren in Limburg te blijven. Door onze samenwerking zijn de aantallen patiënten die Zuyderland Medisch Centrum bezoeken omvangrijk in vergelijking met andere ziekenhuizen in Nederland. Hierdoor kunnen medisch specialisten en andere professionals meer kennis en ervaring opdoen, ook over zeldzamere ziektebeelden. Zowel in het verlenen van de beste zorg als door het doen van wetenschappelijk onderzoek.’ ‘In Zuyderland kunnen we meer complexe ingrepen uitvoeren dan in de afzonderlijke ziekenhuizen.
Niet alleen omdat we sámen beschikken over meer geavanceerde apparatuur, maar ook omdat we op beide locaties gekwalificeerde zorgprofessionals met ieder een eigen specialisatie in huis hebben. Bij bepaalde aandoeningen kunnen zij de juiste combinatie van zorg bieden,’ aldus Frans Stals.
Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek werken we samen met Maastricht UMC+ (MUMC+ oftewel de samenwerking tussen het Academisch ziekenhuis Matastrichten en MaastrichtUniversity). In de achterliggende jaren is het besef gegroeid dat deze samenwerking belangrijk is.

Gevolgen voor de patienten
Cees Sterk: ‘De huisartsen en patiënten gaan op den duur zeker merken dat er veranderingen optreden in de gezondheidszorg. Zuyderland is in staat een breed scala zorg aan te bieden. Eenvoudige, zogenaamde ‘laagcomplexe’ zorg bieden we aan op meerdere locaties dichtbij huis, veelal in zeer nauwe samenwerking met de huisartsen. De ‘complexe’, zeer gespecialiseerde zorg, waarbij een opname in het ziekenhuis noodzakelijk is, wordt op termijn geconcentreerd op een van onze locaties. Hierdoor moeten patiënten wellicht iets verder reizen, hetgeen voor hen in eerste instantie tijdsverlies lijkt op te leveren. Maar daar staat tegenover dat, voor de échte spoedeisendezorg, bij aankomst op de ziekenhuislocatie tijdwinst behaald wordt doordat 24 uur per dag, 7 dagen per week een team aanwezig is dat meteen kan handelen als de situatie daar om vraagt.’

Meer informatie op onze webpagina STZ-ziekenhuis.