Ga naar hoofdinhoud

Geheugencentrum

Afspraak & Contact

Wilt u een afspraak maken of bent u verhinderd? Dan kunt u contact opnemen met:

088 – 459 9717

088 – 459 9717

Bereikbaar op werkdagen van 08.30-17.00 uur

Locaties

Sittard-Geleen

Meldpunt West 06

Brunssum

Balie 3.01

In het Geheugencentrum van Zuyderland Medisch Centrum houdt een team van medisch specialisten en andere deskundigen zich bezig met onderzoek, behandeling en zorg van en voor mensen met geheugenproblemen en diverse vormen van dementie. U kunt het Geheugencentrum op twee locaties bezoeken: in Sittard-Geleen en in Brunssum.

Met het ouder worden neemt vergeetachtigheid toe. Als dat ernstige vormen aanneemt, is er misschien meer aan de hand. Ook bepaalde psychologische en gedragsveranderingen kunnen mogelijk een eerste aanwijzing zijn van een onderliggend geheugenverlies. Dit geheugenverlies kan diverse oorzaken hebben die soms lastig te achterhalen zijn. Het vroegtijdig laten onderzoeken van deze klachten is daarom van groot belang.

Cognitieve stoornissen

In het Geheugencentrum onderzoeken we vooral patiënten met zogenoemde cognitieve stoornissen. Met de term cognitie bedoelen we functies die te maken hebben met het verwerken van informatie. Hierbij kunt u denken aan functies zoals waarneming, concentratie, taalgebruik, geheugen, oriëntatie en praktische vaardigheden. Stoornissen van deze functies kunnen aanleiding geven tot problemen in het dagelijks leven.

Cognitieve stoornissen vinden hun oorzaak in de hersenen en de klachten uiten zich bijvoorbeeld door:

  • Vergeetachtigheid.
  • Moeilijk op woorden kunnen komen.
  • Het niet meer kunnen uitvoeren van complexe handelingen.
  • Verminderd oriëntatievermogen, de weg kwijt zijn.
  • Het niet meer kunnen oplossen van (eenvoudige) problemen.

Afspraak & Contact

Wilt u een afspraak maken of bent u verhinderd? Dan kunt u contact opnemen met:

088 – 459 9717

088 – 459 9717

Bereikbaar op werkdagen van 08.30-17.00 uur

Locaties

Sittard-Geleen

Meldpunt West 06

Brunssum

Balie 3.01

Patiëntportaal

Mijn Zuyderland: op een veilige manier toegang tot je eigen medisch dossier