Ga naar hoofdinhoud

Zuyderland Thuiszorg

» 630 medewerkers » 32 teams » 2400 cliënten

De zorg die door de medewerkers van Zuyderland Thuiszorg – zeven dagen per week, 24 uur per etmaalwordt geboden is het meest eenvoudig te omschrijven als de ‘zorg achter de voordeur’ oftewel zorg bij de mensen thuis. Deze is onder te verdelen in verzorging, verpleging en ziekenhuisverplaatste zorg (de zorg na een opname) en varieert van eenvoudige tot zeer complexe zorghandelingen. Voor de beeldvorming: de thuiszorg helpt bij wassen en aantrekken van steunkousen, maar zorgt ook voor terminale (nacht) zorg, complexe infuuszorg, stomazorg of ingewikkelde wondverzorging. En wat veel mensen niet weten, is dat Zuyderland Thuiszorg óók gespecialiseerde begeleiding thuis biedt aan mensen die (even) de grip op het leven kwijt zijn. Denk hierbij aan dementerende ouderen, cliënten met psychische problemen of multiprobleemgezinnen.

Veranderingen in de zorg
De coördinerende wijkverpleegkundige stelt tegenwoordig vast hoeveel zorg door Zuyderland Thuiszorg in de thuissituatie geboden moet en kan worden. Dit wordt ook wel ‘indiceren’ genoemd. Op basis van kennis, ervaring en de vastgestelde richtlijnen kan deze wijkverpleegkundige goed inschatten hoe de zorg het beste afgestemd kan worden op de vraag van de cliënt. Elke wijkverpleegkundige heeft meer dan voorheen een regiefunctie. De vraag naar zorg in de thuissituatie neemt toe, terwijl het recht op vergoeding helaas steeds meer onder druk staat. Hierdoor is het vaak noodzakelijk meer nadruk te leggen op zelfzorg en de inzet van mantelzorg. Een verschuiving waarbij de wijkverpleegkundige ook een rol kan spelen, door de cliënt en zijn directe omgeving te adviseren en zo nodig contacten te leggen.

In elke wijk thuis
Kenmerkend voor Zuyderland Thuiszorg is de wijkgerichtheid in de Westelijke Mijnstreek: onze 32 teams kennen elke wijk van Susteren tot Elsloo en van Obbicht tot Schinnen. De fusie biedt voor Zuyderland Thuiszorg, naast de nieuwe naam, dan ook een mooie kans om in de toekomst te groeien buiten de Westelijke Mijnstreek.

Zuyderland Thuiszorg

Marcel Kempeneers en dhr. Frolix

Zuyderland Thuiszorg

Tessa Selis en dhr. Seelen

Zuyderland Thuiszorg

Tessa Selis en dhr. Seelen