Ga naar hoofdinhoud

Van alle (arbeids) markten thuis

Of je nu een baan zoekt als verpleegkundige, als logistiek medewerker of manager; in Zuyderland komen enorm veel soorten functies voor. Met 8.500 medewerkers is de organisatie de grootste werkgever in Limburg, die altijd wel vacatures heeft openstaan. Dat biedt mogelijkheden.

arbeidsmarkt

Voor het invullen van vacatures, oftewel de ‘werving en selectie’ van nieuwe medewerkers, heeft Zuyderland een Loopbaancentrum ingericht. ‘Jaarlijks zijn er zo’n zeshonderd vacatures in te vullen,’ vertelt projectleider
Ben Polak (op de foto gehurkt in het midden). ‘We merken aan het aantal reacties op onze vacatures dat Zuyderland een interessante werkgever is.

Reacties komen vaak van heinde en verre, omdat mensen zien dat in onze organisatie momenteel ontzettend veel gebeurt. We hebben in Sittard- Geleen een ziekenhuis in een innovatief gebouw en in Heerlen is net een nieuwe vleugel geopend, met onder meer operatiekamers, Intensive Care, Spoedeisende Hulp en Dialyseafdeling. Allemaal state-of-the-art ingericht. Deze innovaties trekken mensen aan.’

Loyale werkgever
Zelf werkte Ben de afgelopen zestien jaar voor Orbis Medisch en Zorgconcern. Nu geeft hij het nieuwe Loopbaancentrum van de organisatie vorm. ‘Zuyderland is als werkgever loyaal naar medewerkers en biedt goede arbeidsomstandigheden en ontwikkelings- mogelijkheden.’ Veel opleidingen worden in huis verzorgd, zelfs tot op het niveau van medisch specialisten. En door de breedte van de organisatie zijn er veel doorstroommoge- lijkheden. Bij Zuyderland behoren naast een ziekenhuis op meerdere locaties, tien zorgcentra, jeugdgezondheidszorg, thuiszorg, huishoudelijke hulp, revalidatie en geestelijke gezondheidszorg. ‘Dat is het mooie van Zuyderland: mede- werkers kunnen alle kanten op’, zegt Ben.

Flexibel en creatief
Flexibiliteit is in Zuyderland wel een must, aangezien medewerkers niet zelden op verschillende locaties werken. ‘En het leveren van hoogwaar- dige zorg met steeds minder middelen, in een organisatie die volop in beweging is, vraagt best iets van medewerkers. Bovenal moet je natuurlijk een ‘mensenmens’ zijn. Alles draait om onze patiënten en cliënten, voor wie we als team steeds betere zorg proberen te leveren. Wie zich daardoor aangesproken voelt, moet zeker eens op onze site kijken.’

Behalve werving en selectie verzorgt het Loopbaancentrum ondermeer ook de reïntegratie van langdurig zieke medewerkers en geeft het loopbaanadviezen.

Werken in Zuyderland
www.zuyderland.nl/vacatures