Ga naar hoofdinhoud

Zuyderland Thuiszorg, zorg achter de voordeur

Ondersteuning bieden aan die mensen die de grip op het leven kwijt zijn. Dat is in een notendop wat de specialisten van de Gespecialiseerde Thuis Begeleiding (GTB) van Zuyderland Thuiszorg bieden. ‘Veel mensen associëren Zuyderland Thuiszorg nog voornamelijk met verpleging en verzorging, maar we doen veel meer,’ vertelt Ingrid van der Veld, directeur van Zuyderland Thuiszorg.

Zuyderland Thuiszorg is er voor zorg ’achter de voordeur’, zo veel is duidelijk. Bij het fenomeen thuiszorg heeft iedereen dan ook wel een beeld dat varieert van hulp aan ouderen bij het wassen of het aantrekken van steunkousen tot wondverzorging en het aanleggen van een infuuspomp. ‘Het klopt inderdaad dat het merendeel van de 600 werknemers die Zuyderland Thuiszorg telt een verplegende of verzorgende taak heeft,’ vertelt Ingrid van der Veld, ‘maar wat bij veel mensen niet of veel minder bekend is, is dat Zuyderland Thuiszorg ook drie gespecialiseerde teams heeft die garant staan voor psychische begeleiding in de thuissituatie voor alle leeftijdsgroepen.’

Gerichte ondersteuning
De drie GTB-teams werken bovenregionaal – wat betekent dat ze behalve in de Westelijke Mijnstreek ook in het aangrenzende gebied werken – en bieden gerichte ondersteuning aan circa 450 cliënten. Ingrid: ‘Ons team Psychogeriatrie begeleidt dementerende ouderen in het structureren van hun dagen weekritme en het behouden van de regie op het eigen leven. Het team Psychiatrie richt zich voornamelijk op volwassenen die extra begeleiding thuis nodig hebben. Bijvoorbeeld als gevolg van een psychische stoornis, verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking. Het team Multiproblem Jeugd tenslotte is deskundig op het gebied van verstoorde of complexe gezinssituaties. In deze gezinnen begeleiden onze medewerkers jongeren én ouders bij het structureren van hun dagindeling, bij schoolactiviteiten of bij andere opvoedkundige vraagstukken.’

Zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid vormt de rode draad bij alle begeleiding die GTB biedt. ‘De omslag in de zorg maakt dat mantelzorg de laatste jaren steeds belangrijker is geworden’, zegt de directeur Thuiszorg. ‘De begeleiding die de medewerkers van GTB leveren kan tijdelijk of langdurig zijn. Voorop staat voor ons in elk geval dat wij samen met de betrokken familieleden en mantelzorgers ernaar streven om cliënten zo lang en zo comfortabel mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving te laten wonen.’

Financiering
Om alle cliënten optimaal van dienst te kunnen zijn, werkt de Gespecialiseerde Thuis Begeleiding nauw samen met gemeenten en andere doorverwijzers. Van der Veld: ‘Door een verandering in de wet op 1 januari 2015 is de financiering van Gespecialiseerde Thuis Begeleiding ook gewijzigd. GTB voor dementerenden of voor mensen met een psychische aandoening wordt sinds die tijd geïndiceerd vanuit de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, van de gemeente waar de cliënt woont. GTB voor jongeren tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de Jeugdwet nadat deze begeleiding is ingezet op initiatief van de behandelend huisarts of een andere doorverwijzer, zoals Centrum voor Jeugd en Gezin of Partners in welzijn. Bij begeleiding die vanuit de WMO wordt toegewezen, kan mogelijk een eigen bijdrage gelden. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen en vermogen van een cliënt.