Ga naar hoofdinhoud

Informatie voor naasten van opgenomen corona(verdachte) patiënten

Uw naaste is met corona(verdenking) opgenomen op één van de locaties van Zuyderland Medisch Centrum. Op deze pagina leest u wat dat inhoudt voor de patiënt die in het ziekenhuis ligt en uzelf.

Maatregelen isolatie

Wij verzorgen de patiënt tijdens de opname in strikte isolatie op een speciale isolatieafdeling. Dit doen we omdat wij het vermoeden hebben dat de patiënt de ziekte COVID-19 heeft óf omdat de ziekte bij hem of haar is aangetoond. Deze afdeling is speciaal ingericht om tijdens deze pandemie zo optimaal en veilig mogelijk voor onze patiënten te zorgen.

Beperkt bezoek

Zuyderland Medisch Centrum heeft besloten om vanaf woensdag 20 mei de bezoekregeling aan te passen. Patiënten mogen dan één keer per dag bezoek ontvangen van één familielid of naaste. Wij raden bezoekers aan vóór hun bezoek te overleggen met de patiënt (of contactpersoon van de familie) welke bezoekmogelijkheden er zijn. Lees meer..

Mogelijke overplaatsing

Door het toenemende aantal patiënten en de beperkte capaciteit kan het zijn dat uw naaste wordt overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Dit wordt landelijk gecoördineerd, zonder dat Zuyderland daar inspraak in heeft.

Wanneer landelijk het besluit valt dat uw naaste wordt overgeplaatst, nemen we zo snel mogelijk contact met u op. Het kan zijn dat de overplaatsing op dat moment al in gang is gezet.

Dagelijks contactmoment met de primaire contactpersoon van de patiënt

Elke afdeling belt dagelijks tussen 13.00 uur en 15.00 uur de primaire contactpersoon van de aanwezige patiënten om hen bij te praten over de stand van zaken ten aanzien van de patiënt en om eventuele vragen te beantwoorden.

Patiënten die zelf in staat zijn om hun naasten te contacteren en bij te praten, nemen we niet mee in deze belrondes.

Wat kunt u zelf doen om contact te houden?

U kunt via uw telefoon of tablet (video)contact houden met de patiënt. Heeft de patiënt deze niet tot zijn beschikking? Probeer dan in overleg met de afdeling tot een oplossing te komen.

Ziekteverloop bij patiënten met COVID-19

Het verloop van de ziekte kan heel verschillend zijn. Sommige patiënten knappen op, anderen gaan achteruit. Het kan ook zijn dat patiënten overlijden aan COVID-19. Als de situatie zo verslechtert dat de patiënt mogelijk komt te overlijden, geldt er een speciale bezoekersregeling voor in de laatste levensdagen. Het is daarom belangrijk dat de contactpersoon altijd bereikbaar is op het opgegeven telefoonnummer.

Ophalen en afgeven van spullen voor de aanwezige patiënten

Het ophalen of afgeven van spullen van en voor patiënten kan dagelijks tussen 10.00 uur en 15.00 uur op de volgende locaties:

  • voor locatie Heerlen kan dit op het terras van restaurant ‘t Wevertje;
  • voor locatie Sittard-Geleen kan dit op het terras van Zuydbreak (bovenaan de trap, naast de koffiecorner Aspretto nabij de ingang naar de parkeergarage).

Het is tevens mogelijk om een kaartje met een persoonlijke boodschap voor patiënten te schrijven op het meldpunt.

Psychosociale ondersteuning voor de patiënt en uzelf

Zuyderland wil in deze bijzondere tijd, naast de volle medische aandacht voor de patiënt, ook aandacht hebben voor de emotionele impact die dit heeft op de patiënt en u als familielid of dierbare van de patiënt. Mocht uw geliefde/naaste/familielid (al dan niet positief getest op het coronavirus) worden opgenomen in ons ziekenhuis, dan biedt (medisch) maatschappelijk werk, wanneer u dat wenst, ondersteuning en/of begeleiding. U kunt op de afdeling uw zorgen of verdriet bespreekbaar maken. Via de afdeling kan (Medisch) Maatschappelijk Werk ingeschakeld worden. Wij nemen dan contact met u op om te overleggen hoe wij u het beste kunnen ondersteunen en begeleiden.

Ziekte of opname in een ziekenhuis is geen alledaagse gebeurtenis voor een mens. Zo’n ingrijpende gebeurtenis kan veel emoties of gevoelens losmaken en vragen oproepen over het bestaan en de zingeving ervan. In die omstandigheden kan het delen van gedachten en gevoelens steun bieden. De geestelijk verzorgers van Zuyderland verlenen op een passende, discrete wijze geestelijke ondersteuning aan zowel patiënten als hun naasten. Als u contact wilt met een geestelijk verzorger, kunt u dat kenbaar maken aan de afdeling of telefonisch via het centrale nummer 088 – 459 7777.

Laat ons weten wat wij voor u kunnen betekenen. Wij hopen u graag op deze manier te kunnen ondersteunen in deze, voor u, zeer moeilijke tijd.