Ga naar hoofdinhoud

Contract met de samenleving

Het contract is afgesloten tussen het bestuur van de Medische Staf, de Raad van Bestuur en de Verpleegkundige adviesraad aan de ene kant en de Cliëntenraad, vertegenwoordigers van de patiëntenverenigingen en Burgerkracht (belangenvereniging) aan de andere kant.

De items die in het contract aan de orde komen zijn: respectvolle bejegening, patiëntveiligheid, vraaggerichtheid, inzet van gespecialiseerde verpleegkundigen,
multidisciplinaire samenwerking, patiëntbetrokkenheid en betrokken medewerkers.

Doel van het Contract:

  • Patiënt en naaste betrekken bij betere zorg
  • Bejegening en communicatie met respect
  • De zorg meer mensgericht (patiënt en zijn omgeving)
  • Betere multidisciplinaire samenwerking, ook buiten het ziekenhuis