Ga naar hoofdinhoud

In ons Schildkliercentrum Zuyd krijgt u de beste behandeling door specialisten en verpleegkundige die expert zijn op het gebied van schildklieren en bijschildklieren. Door onze werkwijze hebben we korte wachttijden. Hieronder vindt u een beschrijving van hoe wij in ons centrum werken.

Uw huisarts heeft bij u vastgesteld dat er een probleem is met uw schildklier of bijschildklier. Meestal wordt dit probleem gevonden door middel van bloedonderzoek of een echo van de hals. Uw huisarts verwijst u vervolgens naar het Schildkliercentrum Zuyd. Deze verwijsbrief komt automatisch bij ons binnen. Doordat de huisarts in de verwijsbrief uw informatie naar ons doorstuurt, kunnen wij een inschatting maken of er nog meer informatie nodig is. Soms kunt u direct een afspraak krijgen bij Schildkliercentrum Zuyd. Soms hebben wij nog meer informatie nodig. In dat geval zullen wij contact met u opnemen. Wij kunnen dan voorstellen om extra bloedonderzoek te laten doen of om bijvoorbeeld nog een keer een echografie van de hals te laten maken, maar dan met een punctie erbij (dit is een prikje in de schildklier). Door van tevoren meer onderzoek te laten doen besparen we u onnodige bezoeken aan het ziekenhuis. Als u liever toch eerst op de polikliek van het Schildkliercentrum Zuyd komt, voordat verder onderzoek verricht wordt, is dat natuurlijk geen probleem.

Nadat alle onderzoeken zijn gedaan komt u bij een van de teamleden van Schildkliercentrum Zuyd op de polikliniek. De teamleden die u op de polikliniek kunt zien zijn endocrinologen, algemeen internisten, chirurgen, specialisten in opleiding of een verpleegkundig specialist. Lees meer over onze teamleden.

Op onze polikliniek bespreken we samen met u wat er aan de hand is (de diagnose) en wat er aan gedaan kan worden. Een behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit medicijnen, een radioactief jodiumbehandeling of een operatie. Ook kan het zijn dat er meer onderzoek nodig is. De resultaten van deze onderzoeken worden dan besproken in ons multidisciplinair overleg (MDO). Een MDO is een overleg met alle specialismen binnen het Schildkliercentrum Zuyd. Samen bekijken we dan wat er precies aan de hand is en maken we een plan voor verschillende oplossingen. Op onze polikliniek bespreken we dan de uitslag van het MDO en kijken we samen hoe we verder behandelen.