Ga naar hoofdinhoud

Nazorg dikke darmkanker

Nazorg heeft tot doel de ziektelast te beperken door verbetering van de kwaliteit van leven.

Nazorg bestaat uit voorlichting, begeleiding, ingaan op klachten en symptomen, signaleren van directe of late effecten van ziekte en behandeling en aandacht voor sociale gevolgen. Evaluatie van het medisch handelen en de gevolgen daarvan.

Nacontrole

Na de behandeling blijft u onder controle bij de medisch specialist of verpleegkundig specialist. Deze nacontroles zijn nodig om te kijken of de ziekte is teruggekomen en of er misschien een nieuwe tumor in de darm ontstaat. De nacontrole duurt 5 jaar. Bloedprikken op het CEA gehalte (zie diagnostiek), een echo van de lever en een nieuwe coloscopie maken deel uit van de standaard onderzoeken. De frequentie van nazorgcontroles neemt na verloop van tijd af. Dat gebeurt in overleg met u.

Bewegen is van belang

Kanker en de bijbehorende behandelingen en therapieën vergen veel van uw lichaam. Hiervoor is het van belang dat uw spieren goed op peil blijven of toenemen. Met meer spieren heeft u meer spierkracht en daarmee bent u fitter en in een betere conditie. Voor spieropbouw zijn training en een goede voeding belangrijk. Beweging en voeding versterken elkaars werking. U kunt zelf aan uw conditie werken door dagelijks naar buiten te gaan. Ook kunt u terecht bij een (oncologische) fysiotherapeut.

Gezonde voeding

Om uw conditie op te bouwen heeft u als basis een gezonde voeding nodig die alle voedingsstoffen bevat. Het is goed om daarvoor de algemene voedingsadviezen te volgen. Uw casemanager overlegt met u of een diëtiste hierbij kan ondersteunen.

Toon Hermans Huis

Kanker zet de wereld van u en van de mensen om u heen op zijn kop. Soms wilt u er alles van weten, soms helemaal niets. De Toon Hermans huizen in Sittard-Geleen en Parkstad zijn  een plek waar u, mensen met kanker, familieleden, vrienden en nabestaanden van harte welkom zijn voor een luisterend oor, een gesprek met een lotgenoot, informatie over niet-medische zaken of om in stilte te verblijven met misschien een arm om u heen.