Ga naar hoofdinhoud

Wie werken er op de afdelingen Oncologie?

Om de zorg voor de klinisch opgenomen patiënten en het dagcentrum optimaal te laten verlopen, is een uitgebreid team van medewerkers nodig die allen direct en indirect bij de behandeling en zorg betrokken zijn.

De afdeling staat onder leiding van een afdelingsmanager met ondersteuning van 4 teamleiders:
– twee teamleider werken op de interne- en longoncologie
– één op de oncologische chirurgie en
– één op het dagcentrum.
Er werken MBO- en HBO geschoolde verpleegkundigen. Allen zijn of worden nog geschoold met de Verpleegkundige Vervolgopleiding Oncologie. Op de afdeling werken ook MBO- en HBO studenten en stagiaires van verschillende opleidingen.

Op de afdeling zijn ook afdelingssecretaresses, hotelmedewerkers voor de voeding, helpenden, logistieke medewerker en medewerkers voor kamer- en bed reiniging aanwezig. Er zijn ook vrijwilligers aanwezig voor bijv. een hand-voet massage.

Op donderdag is er een vrijwilliger aanwezig van het Toon Hermanshuis. Aan de patiënten die op de afdeling liggen wordt dan gevraagd of er enige interesse is om een gesprekje te voeren met een van de vrijwilligers van het Toon Hermanshuis.

Behoudens een vast team medisch specialisten (oncologen) en artsen -assistenten, kunnen meerdere disciplines, zoals bijv. neurologen, urologen, MDL-artsen, chirurgen, psychiaters en geriaters, worden geconsulteerd.
Fysiotherapeuten, diëtisten, medewerkers van het Transferpunt, collega’s van de de afdeling psychosociale zorg (psychologie/medisch maatschappelijk werk/geestelijk verzorger) en de transitieverpleegkundige hebben ook een grote rol binnen ons team en nemen deel aan structurele overlegsituaties.