Ga naar hoofdinhoud

FACT zorg

FACT zorg is bedoeld voor mensen tussen 18 en 65 jaar met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) in combinatie met problemen op andere levensgebieden. Voorbeelden zijn ernstig sociaal isolement, gezinsproblemen, alcohol- of drugsgebruik, geen werk of huisvestingsproblemen.
Wij bieden hulp aan mensen (en hun naasten) die lijden aan meerdere psychiatrische aandoeningen zoals, een vorm van psychose, langdurige stemmingsproblemen, een persoonlijkheidsstoornis, verslavingsgevoeligheid of vorm van autisme. Wij bieden behandeling, begeleiding en ondersteuning bij de sociaalmaatschappelijke problemen die hierbij voorkomen.

Ons behandelaanbod

Onze FACT-teams bieden brede zorg, zoveel mogelijk in de thuissituatie.