Ga naar hoofdinhoud

Volwassenen bij Zuyderland

Gelukkig krijgen mensen in het dagelijkse leven het meeste zelf goed geregeld. Soms lukt dat onvoldoende en is professionele hulp nodig. Diverse teams volwassenenzorg bieden behandeling aan mensen die vanwege psychische klachten vastlopen in hun dagelijks functioneren en daar zelf en met hulp van naasten niet meer uitkomen. Voorbeelden van psychische klachten zijn heel angstig, somber, druk of in de war zijn. Soms komt dit voor in combinatie met complexe lichamelijke klachten.