Ga naar hoofdinhoud

Team ouderen

Gelukkig krijgen mensen in het dagelijkse leven het meeste zelf goed geregeld. Soms lukt dat onvoldoende en is professionele hulp nodig. Veel ouderen krijgen te maken met lichamelijke aandoeningen of ingrijpende gebeurtenissen. Dat kan gepaard gaan met psychische klachten, zoals somberheid, angsten, spanningsklachten, verwardheid en/of geheugenproblemen. Bij deze problemen treden dikwijls veranderingen in uw dagelijks bestaan op die u en uw naasten als hinderlijk ervaren. U kunt in overleg met uw huisarts de keuze maken om dit samen met ons verder uit te zoeken en voor een behandeling bij ons te kiezen. Als u dat wenst betrekken we daar uw naasten bij.