Ga naar hoofdinhoud

De Triangel, onderwijs en behandelcentrum

Sittard Valkstraat 2a 6135 GC behandelgroeptriangel@zuyderland.nl

Locatie

Behandelcoördinatoren

088-4590340

Intern begeleidster Xaverisuschool

Mevr. M. de Visser, tel. 046-4748254

Kinderpsychiatrische dagbehandeling Triangel

De Triangel is een samenwerkingsverband tussen Zuyderland GGz, Xaveriusschool (speciaal onderwijs) en Xonar (jeugdhulpverlening). Het is een vorm van zorg en onderwijs die intensiever is dan ambulante hulpverlening en regulier onderwijs en waarin diagnostiek en/ of behandeling plaatsvindt. Zorg en onderwijs vinden de gehele dag in gezamenlijkheid plaats. Waarin voor elk kind en gezin op maat bekeken wordt wat hij/zij hierin nodig hebben.

Ongetwijfeld blijven er ook na het lezen nog vragen. Aarzel niet ze te stellen. Wij helpen u graag verder.

Verwijzing

Na verwijzing Triangel (via gemeente, specialist, of huisarts) zal er eerst een intake plaatsvinden. Er zal een advies uitgebracht worden of en welke vorm van hulpverlening het best passend is bij de situatie van uw kind en uw gezin. De hulp is zeer intensief wat betekend dat u als ouders intensief betrokken wordt om mee te doen in de behandeling van uw kind (oa middels huisbezoeken, oudergesprekken en soms ook meedoen in de behandelklas). Tijdens de intake zullen we u hier uitgebreid over informeren.
Binnen de Triangel zijn meerdere vormen/combinaties van zorg en/of onderwijs mogelijk die hieronder kort toegelicht worden.

De Triangel, onderwijs en behandelcentrum

Sittard Valkstraat 2a 6135 GC behandelgroeptriangel@zuyderland.nl

Locatie

Behandelcoördinatoren

088-4590340

Intern begeleidster Xaverisuschool

Mevr. M. de Visser, tel. 046-4748254