Ga naar hoofdinhoud

Semi-acute unit Geriatrie innovatief in Nederland

Vleugel B, het gebouw voor acute zorg op de locatie Heerlen, kent sinds begin oktober een nieuwe zorgvorm: de zogenaamde ‘semi-acute unit Geriatrie’. Een unieken modern concept voor Zuyderland. Klinisch geriater G. van Riet en voorzitter van de Werkgroep kwetsbare ouderen, Fer Dreessen leggen uit.

keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis'
‘Momenteel komt een oudere patiënt met een urgent probleem, gecombineerd met veel bijkomende ziekteverschijnselen, al snel uit bij de Spoedeisende Hulp’, vertelt Van Riet, die kartrekker is vanuit de vakgroep.‘De patiënt ziet dan meerdere specialisten en verdwaalt als het ware in het ziekenhuis . Als de situatie niet levensbedreigend is, kan hij bij de semi-acute unit Geriatrie eerder geholpen worden. Hier kunnen we voor patiënten snel actie ondernemen en een behandelplan vaststellen.’

Binnen een dag
‘Semi-acuut betekent: urgent, maar wel planbaar’, vervolgt Fer Dreessen. ‘In de praktijk kan een patiënt binnen een dag terecht. We nemen dan de tijd en rust om de beste vervolgstappen te kiezen. De semiacute unit Geriatrie in Heerlen bestaat uit vier aparte units.

In de ochtenduren komt de patiënt binnen. Tijdens vier sessies van elk 45 minuten wordt er vervolgens onderzoek gedaan. De patiënt blijft zitten, de specialisten en verpleegkundigen verplaatsen zich. Zo ontstaat er een carrouselmodel waarbij de patiënt door verschillende hulpverleners wordt gezien. Daarna vindt overleg plaats tussen de specialisten, de verpleegkundigen, de huisarts en het Service Center Ketenzorg, dat de thuiszorg regelt voor ontslagen ziekenhuispatiënten. In 95% van de gevallen wordt een behandelplan vastgesteld en gaat de patiënt terug naar huis, eventueel met intensivering van thuiszorg. De kleine groep overige patiënten wordt alsnog opgenomen of overgeplaatst naar een zorgcentrum. Bij de nazorg zijn ketenpartners in Parkstad als Sevagram, Cicero en Meander betrokken”, aldus Fer Dreessen.

De voordelen
‘De patiënt krijgt een zo volledig mogelijke beoordeling, met een behandelplan’, vult Van Riet aan. ‘Daarnaast is er persoonlijke aandacht voor de patiënt, die samen met de mantelzorger in een comfortabele omgeving kan verblijven.’ De semi-acute unit Geriatrie wordt ondersteund door de medewerkers van de Acute Opname Afdeling (AOA). ‘Zo zetten we de juiste ervaring in, zodat we goed kunnen anticiperen als blijkt dat de patiënt te ziek is om terug te keren naar huis en opgenomen moet worden.’

Helemaal nieuw
Het initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met de Huisartsen in Oostelijk Zuid-Limburg (Huisartsen OZL). Tien huisartspraktijken in de regio Parkstad doen mee met de pilot. ‘Het concept is vernieuwend’, zegt G. van Riet. ‘Het is ook efficiënter voor andere specialismen, zoals Neurologie. Daarnaast is er voortdurend afstemming met de collega’s in Sittard-Geleen; die doen ook geweldig werk. Wellicht kunnen we deze zorgvorm in de toekomst inzetten voor het hele verzorgingsgebied van Zuyderland. Maar eerst in Heerlen de plooien van het project gladstrijken. Daar gaan we voor.’

Zuyderland is trots op het behalen van het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. De ziekenhuislocatie in Sittard-Geleen mocht het keurmerk twee jaar geleden al ontvangen. Voor Heerlen was het onlangs de eerste keer. Van de 120 ziekenhuislocaties in Nederland voldeden er 55 aan de eisen die aan een seniorvriendelijk ziekenhuis worden gesteld. Het keurmerk is een initiatief van een aantal ouderenorganisaties. Ouderengeneeskunde staat hoog op de agenda van Zuyderland. De afgelopen twee jaar is er veel tijd en energie gestoken in het verbeteren van de zorg voor ouderen. Dat hebben we op beide ziekenhuislocaties gedaan. Binnenkort smelten de stuurgroepen die op beide locaties actief zijn, samen. Het wordt een overkoepelende stuurgroep die de focus gaat uitbreiden van ‘kwetsbare ouderen’ naar ouderenzorg in z’n geheel.


‘Trots op keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis’ 

keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis'

Een aantal projecten dat op de ziekenhuislocaties onze aandacht heeft: inzet verpleegkundigen met speciale aandacht voor de oudere patiënt op afdelingen  intensievere betrokkenheid van medewerkers van de Geriatrie/Ouderengeneeskunde bij de behandeling en zorg voor kwetsbare ouderen het beperken van verlies aan spierkracht, voorkomen van achteruitgang in functioneren en samenwerking met mantelzorgers

Proef Transmurale Zorgbrug. Hierin wordt samengewerkt met huisartspraktijken bij de specifieke begeleiding van ontslag en nazorg van ouderen.